Sök
Stäng Meny

Misshandel - utsatt

Har du blivit utsatt för misshandel är det viktigt att du anmäler det. Läs om stöd och hjälp som finns. Misshandel kan ske på många olika sätt i olika sammanhang.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Tänk på att:

  • En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter från Brottsoffermyndigheten.
  • Skador bör dokumenteras, helst fotograferade, av en läkare. Dokumentationen utgör sedan bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.
  • Om det är möjligt lämna kontaktuppgifter om personer som har sett vad som hänt, till polisen.
  • Berätta om du uppfattar att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning. Den typen av angrepp kan leda till straffskärpning vid lagföring.
    Läs mer: Utsatt för hatbrott.
  • En anmälan kan stoppa gärningspersonen från att upprepa den här typen av brott och göra att personen kan lagföras och eventuellt betala ersättning för dina skador.

Få hjälp och stöd vid misshandel

Kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för misshandel.

Har du blivit misshandlad av någon som är närstående, såsom din make/maka, sambo, släkting, föräldrar eller annan familjemedlem kan du få ytterligare information på sidan utsatt för brott i nära relation.

Brott i nära relationer

Har du blivit misshandlad inom familjen och du uppfattar att motivet är att upprätta familjens heder kan du få ytterligare information på sidan utsatt för hedersrelaterat brott.

Hedersrelaterade brott

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för eller bevittnat hot i hemmet kan du även ringa till BRIS för att få hjälp och stöd.

Barnens rätt i samhället (BRIS) webbplats

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Brottsofferjourens webbplats

Kvinnofridslinjens webbplats

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, har en stödmottagning för HBT-personer.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande RFSLs webbplats

Stöd i rättsprocessen vid misshandel

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Beskrivning av misshandel

Misshandel är när någon önskar att vålla en annan person kroppsskada, smärta eller försätta personen i vanmakt eller liknande tillstånd, till exempel att droga eller binda fast. Kroppsskadan kan även uppstå genom att personen trots kunskap om sitt tillstånd, sprider viss sjukdom till en annan person till exempel HIV.