Sök
Stäng Meny

Stöld av och från motorfordon

Har ditt motorfordon, registreringsskylt eller saker du hade i bilen blivit stulna? Då ska du göra en polisanmälan. Enklast gör du en anmälan på webben.

Gäller det stöld av ett registrerat motorfordon som bil, motorcykel och moped, ska du i stället ringa 144 14 så att polisen kan efterlysa fordonet.

Gör en polisanmälan

Anmäl stöld

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt.  

Polisanmälan – allt du behöver veta

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter sparas bara så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Tänk på det här

 • Du behöver uppge registreringsnumret på ditt fordon när du gör din anmälan.

 • Är fordonet försäkrat gör även en anmälan till ditt försäkringsbolag.

 • Om du hittar ditt stulna fordon, kontakta snarast polisen på 114 14. Det är viktigt eftersom polisen efterlyste ditt fordon i samband med anmälan.
 • Har du fått en parkeringsskada eller har fordonet utsatts för skadegörelse? Då ska du i stället gör en anmälan om parkeringsskada eller skadegörelse.

Anmäl parkeringsskada

Anmäl skadegörelse

Trafikförsäkring är ett krav

Ett fordon måste vara trafikförsäkrat, även om det saknar annan försäkring. Har fordonet blivit stulet måste det fortfarande vara trafikförsäkrat. Enda undantaget är när fordonet är avställt.

Trafikförsäkring,Transportstyrelsen

Förlorad registreringsskylt

Förlorad eller stulen registreringsskylt måste snarast ersättas med en ny eller provisorisk skylt. På telefon 114 14 får du information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.

Du behöver betala en avgift för den provisoriska skylten. Det är ditt ansvar som fordonsägarens att beställa en ny registreringsskylt från Transportstyrelsen.

Registreringsskyltar, Transportstyrelsen

Vad är stöld av och från motorfordon?

Brotten innebär att en gärningsperson stjäl en bil eller annat motorfordon. Det kan även innebära stöld från motorfordon, till exempel av registreringsskylt, bilstereo, bagage och värdesaker.

Stölder av bilar och andra motorfordon och inbrott i motorfordon hör till de mest anmälda brotten i Sverige. Men brotten har minskat kraftigt i och med att nya bilar blivit mer inbrottssäkra och utrustade med elektroniskt stöldskydd.

Tjuvarna hittar däremot nya sätt för att stjäla bilar. Till exempel stjäls bilnycklar vid bostadsinbrott eller tilltvingas under hot.

Så säger lagen

Så skyddar du dig mot stöld av bil och bildelar

Stölder av bildelar från personbilar har ökat markant. Air-bags och rattar är de vanligaste bildelarna som stjäls men det förekommer även stölder av instrumentpaneler, aluminiumfälgar och backspeglar. 

Råd för att minska risken för stöld

 • Parkera bilen på ett upplyst ställe eller i garage.
 • När du parkerar bilen, kontrollera att den verkligen går i lås innan du lämnar den. Om du hör att bilen går i lås, har du inte blivit utsatt för störningssändare.
 • Förvara bilnycklar på ett säkert ställe, lägg dem inte alldeles intill ytterdörren eller i jackfickan.
 • Har du ett nyckellöst låssystem (key-less), förvara gärna nycklarna i en ett speciellt fodrat nyckelfodral eller i en plåtburk. Då förhindrar du att någon kan fånga upp nyckelsignalen vid en så kallad ”reläattack”.
 • Komplettera bilen med en godkänd rattkrycka och se till att den täcker krockkudden. Även bilar med nyckellöst låssystem kan kompletteras med godkänd rattkrycka. Det gör att tjuven inte kan köra bilen vid elektronisk nyckelkopiering.
 • Lämna inte datorer, mobiltelefoner och andra värdesaker synligt i bilen. Tänk på att även en tom väska eller kartong kan locka någon att göra inbrott i din bil.

Många stulna katalysatorer

Det har också skett en ökning av stulna katalysatorer som stjäls för att sedan demonteras och utvinna ädelmetaller.

Tipsa polisen om misstänkta aktiviteter

På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske var som helst, när som helst. Det kan vara mitt på dagen och se ut som att någon bara meckar med sin bil.

Var uppmärksam och kontakta polisen:

 • ring 112 om brottet är pågående
 • ring polisen 114 14 om du sett eller hört något misstänkt.

Störsändare blockerar låsning

En metod för att stjäla från bilar är att använda en störningssändare. Det är en elektronisk apparat som blockerar eller stör den signal som bilnyckeln sänder till bilen när du trycker för att låsa och eventuellt larma bilen. 

En störningssändare kan variera i utseende och storlek. Den ser vanligen ut ungefär som en handhållen kommunikationsradio med en eller fler antenner.

Kontrollera att din bil är låst när du lämnar den. Annars är det fritt fram för gärningsmannen att öppna den olåsta och olarmade bilen och tömma den på innehåll.

Om du inte kan låsa din bil med nyckel när du parkerar på en större p-plats, och det inte beror på dåliga batterier, ring polisen och var vaksam på personer i den närmaste omgivningen.

Relästölder

Flera fordonsstölder och bildelsstölder sker genom elektronisk manipulation. Det innebär att gärningsmannen manipulerar bilens nyckelsignaler på bilar som är utrustade med nyckellöst låssystem.

Det behövs en mottagardel och en sändardel för att utföra en relästöld. Därför arbetar gärningsmännen ofta i par om två och stölderna sker oftast under kvällstid. Genom en sändare som tar upp bilnyckelns signaler och skickar till en mottagare placerad i närheten av bilen, tror bilen att nyckeln är nära. Det gör att dörrar kan öppnas och bilen köras.

Så arbetar polisen för att förhindra stöld av och från motorfordon

Polisen jobbar brottsförebyggande mot inbrott i fordon och stöld av fordon på många håll genom samverkan med parkeringsbolag och kommunen.

Förhör och brottsplatsundersökning görs tidigt

För att polisen ska lyckas med att klara upp stölder av och inbrott i bilar och andra motorfordon är det viktigt med tidig bevissäkring, som förhör med vittnen och att säkra spår.

Bakom brotten ligger ibland organiserade ligor som rör sig snabbt över landet. Att arbeta mot organiserad brottslighet är ett så kallat strategiskt initiativ i Polismyndigheten verksamhetsplan. Det omfattar bland annat arbete mot internationella brottsnätverk och seriebrottslighet.

Samverkan med parkeringsbolag och kommunen

Mycket bilrelaterad brottslighet i ett bostadsområde bidrar till otrygghet hos allmänheten. Polisen jobbar brottsförebyggande på många håll genom samverkan med parkeringsbolag och kommunen.

Det kan handla om att förbättra belysning och sätta övervakningskameror på brottsdrabbade parkeringsytor.