Stöld av och i motorfordon - utsatt

Har någon stulit ditt motorfordon, registreringsskylt eller saker du hade i bilen, anmäl till polisen. Du kan också göra en anmälan om någon skadat ditt fordon.

Anmäl stöld av eller ur fordon till polisen

Du kan anmäla stöld ur fordon via e-tjänst. Om det gäller stöld av ett registrerat motorfordon (till exempel bil, motorcykel, moped klass I) ska du i stället ringa 114 14 så att polisen kan göra en efterlysning av fordonet.

Anmäl stöld i e-tjänst

Är det ett pågående brott ring 112.

Att tänka på

  • Kom ihåg att uppge registreringsnumret på ditt fordon när du gör en polisanmälan.
  • Är fordonet försäkrat anmäl också det inträffade till ditt försäkringsbolag.
  • I samband med polisanmälan efterlyser polisen ditt motorfordon om det blivit stulet. Hittar du själv fordonet måste du snarast kontakta polisen på 114 14.
  • Har du fått en parkeringsskada? Använd vår e-tjänst för att anmäla parkeringsskada
  • Har fordonet utsatts för skadegörelse. Använd vår e-tjänst för att anmäla skadegörelse.

Du kan även anmäla på telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation

Trafikförsäkring är ett krav

Ett fordon måste vara trafikförsäkrat, även om det saknar annan försäkring. Har fordonet blivit stulet måste det fortfarande vara trafikförsäkrat. Enda undantaget är när fordonet är avställt.

Om trafikförsäkring på Transportstyrelsens webbplats.

Förlorad registreringsskylt

Förlorad eller stulen registreringsskylt måste snarast ersättas med ny eller provisorisk skylt. På telefon 114 14 får du information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar. En avgift tas ut för den provisoriska skylten. Det är fordonsägarens ansvar att beställa en ny registreringsskylt från Transportstyrelsen.

Om registreringsskyltar på Transportstyrelsens webbplats