Sök
Stäng Meny

Olaga förföljelse eller stalkning - utsatt

Olaga förföljelse, eller stalkning, betyder att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. Anmäl förföljelsen till polisen snarast och undvik kontakter med gärningspersonen.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

I de fall det är svårt att avgöra om du är utsatt för brott eller inte, ring 114 14 för vägledning om hur du ska agera.

Tänk på att

  • I början är det viktigt att vara tydlig med att du inte önskar kontakt med gärningspersonen. Undvik därefter all kontakt med gärningspersonen, eftersom även avvisanden kan leda till motsatt önskad effekt.
  • Det kan underlätta utredningen om du själv har möjlighet att dokumentera hot genom att till exempel fotografera, spela in telefonsamtal, skriva upp tidpunkter du blivit förföljd, när och på vilket sätt du blivit trakasserad och så vidare.
  • Spara allt som skulle kunna användas för framtida bevisföring, såsom e-post, sms, samtalslistor i telefonen och alla former av meddelanden.
  • Berätta för personer i din närhet att du känner dig utsatt. 
  • Du har möjlighet att ansöka om kontaktförbud hos polisen.

Ändra dina vardagsrutiner: gå nya vägar, ändra dina tider, handla i nya butiker. Det kan också vara bra att byta telefonnummer och e-postadress. Var uppmärksam med användning av internet, se till exempel över dina säkerhetsinställningar om du använder sociala nätverk.

Få hjälp och stöd

  • Det finns möjlighet att ansöka om skydd om du känner dig hotad.
  • Du kan också få stöd och hjälp genom en stödorganisation. Ta exempelvis kontakt med Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens webbplats

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Stödpersonen kan även finnas med som stöd genom hela rättsprocessen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan i vissa fall även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Beskrivning av olaga förföljelse/stalkning

Med begreppet olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.

Var och en av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.