Sök
Stäng Meny

Sexualbrott - utsatt

Har du utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp bör du kontakta polisen så snart som möjligt. Spår som kan bli viktiga bevis i en rättegång kan finnas kvar i några dygn efter det inträffade, ibland längre.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Anmälan är också nödvändig för att du ska kunna få ersättning från Brottsoffermyndigheten i de fall gärningsmannen inte kan bindas till brottet. Du är dock inte skyldig att anmäla brottet.

Tänk på att:

  • Det är viktigt att säkra de spår som kan finnas. Det innebär att ta tillvara kläder, lakan och exempelvis hårstrån för att hitta dna eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång.
  • Om du kontaktar polisen direkt efter händelsen hjälper vi dig med spårsäkring och ser till att du får läkarundersökning.
  • Om du inte vill göra någon anmälan är det ändå viktigt att du gör en läkarundersökning och dessutom sparar eventuella andra bevis ifall du ändrar dig senare.
  • Undersök dig så snart som möjligt på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vid någon av de specialiserade mottagningar för våldtäktsoffer som finns på vissa orter.
  • Sjukvårdspersonal tar olika prover som kan vara viktiga bevis i en rättegång. Eventuella skador dokumenteras och fotograferas.

Få hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett sexualbrott.  Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt för att få råd, stöd och hjälp. Linjen är bemannad dygnet runt av utbildad personal som är van att möta människor i kris eller svåra livssituationer. Du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Brottsofferjouren har också en nationell telefoncentral dit du kan ringa.

Brottsofferjourens webbplats

Kvinnofridslinjens webbplats

Ungarelationer.se

Ungasjourer.se

Beskrivning av sexualbrott

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.

Beskrivning av våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn innebär att någon haft samlag med dig som är under 15 år eller har genomfört en handling som är jämförlig med samlag. Är du mellan 15 och 18 år och barn till gärningspersonen ska det ses som våldtäkt mot barn. Detsamma gäller om du står under gärningspersonens fostran eller har ett liknande förhållande till gärningspersonen.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.