Sök
Stäng Meny

Stöld i butik - utsatt

Om varor försvunnit från en butik utan att någon betalat för dem har butiken troligen blivit utsatt för stöld och det kan anmälas via polisens e-tjänst.

Anmälan kan även göras när en kund eller personal observerat hur någon tagit med sig varor från butiken utan att betala för dem. Den misstänkte ska ha passerat sista betalningsstation för att brottet bedöms vara fullbordat.

Om personal eller kund däremot blivit utsatt för våld eller hot i samband med tillgreppet är det istället fråga om ett rån och det ska genast anmälas till polisen via 112.

Använd e-tjänst för stöld i butik

Du som är anställd eller ägare till butik kan polisanmäla stöld från butiken via polisen e-tjänst.

Anmäl stöld i butik

Om det är en akut situation, ring 112.

Om det förekommit hot eller våld i samband med stölden och händelsen inte inträffat i närtid – ring 11414 för att göra en polisanmälan.

Att tänka på

  • Se till att ha butikens organisationsnummer samt uppgifter till kontaktperson när till hands.
  • Ha all information om de stulna varorna tillgängligt, så som värde, antal osv.
  • Är det fråga om en stöld från privatperson som skett inne i butiken? Använd e-tjänst för att anmäla fickstöld.

Du kan även anmäla på telefon 11414 eller genom att besöka en polisstation.

Vittne

Du som blivit vittne till en stöld eller ett rån ska om möjligt lämna dina kontaktuppgifter till den utsatta så att polisen kan nå dig för att få ta del av dina iakttagelser. Du kan också själv kontakta polisen genom att ringa 11414 eller genom att besöka en polisstation.

Brottsförebyggande åtgärder i butik

Att arbeta med brottsförebyggande åtgärder i butiker ökar tryggheten för såväl butikspersonal som kunder. Det minskar riskerna för otrygga situationer, så som hot eller rån.