Anmäl bortsprunget djur

Innan du anmäler e-tjänsten för att anmäla ett bortsprunget husdjur finns det ett par saker du behöver tänka på.

Använd inte e-tjänsten om:

  • du eller personen du gör anmälan för har skyddad identitet.
  • du eller personen du gör anmälan för saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

Ring 114 14 för att göra din anmälan i stället. 

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3-5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Checklista

  1. Har ditt djur försvunnit?
    Du som är ägare till ett djur som försvunnit kan använda e-tjänsten för att anmäla det. 
  2. Har du hittat ett bortsprunget djur?
    Ring 114 14 i stället, så att vi kan kontrollera om det finns en anmälan från ägaren.
Till toppen