Sök
Stäng Meny

Anmäl butiksstöld (endast för butikspersonal)

Innan du använder e-tjänsten för att anmäla en butiksstöld är det ett par saker du behöver känna till.

Använd inte e-tjänsten om:

  • du som privatperson blivit utsatt för brott. Tjänsten ska enbart användas av butiker och butikspersonal.

Checklista

  1. Gäller din anmälan inbrott eller försök till inbrott?
    Gör en anmälan om inbrott istället.
  2. Gäller din anmälan en stöld eller ett inbrott där du har utsatts för hot eller våld?
    Ring 114 14 istället.
  3. Vill du som privatperson anmäla en stöld?
    Gör en anmälan om stöld istället.

Anmäl butiksstöld via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter