Sök
Stäng Meny

Anmäl kontokortsbedrägeri

Innan du använder e-tjänsten för att anmäla kontokortsbedrägeri finns det ett par saker du behöver tänka på.

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du (eller den du gör anmälan för) har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer – ring 114 14.

Med kontokortsbedrägeri menas att någon kommit över dina kortuppgifter och använt dem för att betala för varor och tjänster, vanligtvis på internet.

Andra former av bedrägerier, som att du lämnat ut dina kortuppgifter till en telefonbedragare, eller betalat för tjänster du inte fått ska inte anmälas i e-tjänsten. Ring 114 14 i stället. 

Checklista

  1. Har du spärrat ditt kort?
    Om inte, spärra kortet hos den bank eller det företag som utfärdat kortet.
  2. Vet du namnet på företaget som dragit pengar från ditt konto?
    Om inte, vänta med att göra din anmälan till dess du kan se namnet på företaget som dragit pengarna på ditt kontoutdrag.

Har du spärrat kortet och ser på kontoutdraget namnet på företaget som dragit pengar kan du fortsätta med din anmälan här på webben.

Anmäl kontokortsbedrägeri via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter