Sök
Stäng Meny

Anmäl parkeringsskada

Innan du använder e-tjänsten för att anmäla parkeringsskada är det ett par saker du behöver känna till.

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du (eller den du gör anmälan för) har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer – ring 114 14.

En parkeringsskada är när ditt parkerade fordon har blivit påkört av ett annat motordrivet fordon, utan att föraren har lämnat sina kontaktuppgifter eller gett sig till känna.

Checklista

  1. Blev någon skadad i samband med händelsen?
    Om någon blev skadad, ring 114 14 och gör en anmälan i stället.
  2. Har du fått kontaktuppgifter till personen som orsakade skadan?
    Om du har kontaktuppgifter behöver du inte göra en polisanmälan, vänd dig i stället direkt till ditt försäkringsbolag. 
  3. Är skadan orsakad av att någon ristat eller klottrat på fordonet?
    Gör istället en anmälan om skadegörelse.

Anmäl parkeringsskada via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter