Sök
Stäng Meny

Anmäl skadegörelse

Innan du använder e-tjänsten för att anmäla en skadegörelse är det ett par saker du behöver känna till.

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du (eller den du gör anmälan för) har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer – ring 114 14.

En skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din eller annans fasta eller lösa egendom.

 Checklista

  1. Är skadegörelsen orsakad av en brand?
    Ring 114 14 och gör en anmälan istället.
  2. Har skadorna uppkommit på grund av inbrott?
    Gör istället en anmälan om inbrott. Om det rör inbrott eller försök till inbrott i bostad ska du ringa 112 så att polisen kan komma och säkra bevis.
  3. Rör skadegörelsen ett fordon där skadan är orsakad av ett annat fordon?
    Gör istället en anmälan om parkeringsskada.

Anmäl skadegörelse via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter