Sök
Stäng Meny

Anmäl stöld, inbrott och inbrottsförsök

Innan du använder e-tjänsten finns det ett par saker du behöver tänka på.

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du (eller den du gör anmälan för) har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer – ring 114 14.

Checklista

 1. Gäller din anmälan inbrott eller försök till inbrott i bostad?
  Ring 112 i stället, så att polisen kan komma och säkra bevis.
 2. Gäller din anmälan stöld av ett registrerat motorfordon (till exempel bil, motorcykel, moped klass I)?
  Ring 114 14 istället, så att polisen kan göra en efterlysning av fordonet.
 3. Gäller din anmälan stöld av pass eller nationellt id-kort utfärdat av polisen?
  Ring 114 14 i stället, så att polisen kan spärra din handling.
 4. Gäller din anmälan en stöld eller ett inbrott där du har utsatts för hot eller våld?
  Ring 114 14 istället.
 5. Gäller din anmälan stöld i butik?
  Använd e-tjänsten för butiksstölder.

Anmäl brott via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter