Försök inte lura mig

Utbildning om hur äldre personer kan skydda sig mot bedrägerier.

Försök inte lura mig är ett utbildningspaket som innehåller handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Med stöd av en tydlig handledning kan utbildningen genomföras som studiecirkel eller användas som en del av ett informationsmöte. Polisen har tagit fram utbildningspaketet i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Utbildningsmaterial - bedrägerier mot äldre

Presentation

Bildspel för mötesinledning

Mötesledarmanual

Instruktion hur du lägger upp utbildningen och vad du kan säga

Instruktionsfilm: Så här kan du genomföra ett möte (YouTube, PRO)

Film

Utbildningsfilmer om bedrägerier mot äldre:

Film 1: Var på din vakt (YouTube, PRO)

Film 2: Ditt hem är din borg (YouTube, PRO)

Film 3: Syna bluffen (YouTube, PRO)

Broschyrer

Tips och råd för att förebygga bedrägerier i offentlig miljö, i hemmet samt om någon försöker lura dig att lämna känsliga uppgifter eller sälja en vara eller tjänst till dig.

Bakgrundsmaterial - studie om bedrägerier mot äldre

En studie av anmälda förmögenhetsbrott mot äldre juni-december 2014

Syftet med studien är att få ökad förståelse för och kunskap om hur brottsligheten mot äldre ser ut samt hur gärningspersoner agerar i olika miljöer och situationer. Studien belyser hur brottsutvecklingen ser ut när det gäller bedrägerier mot äldre personer.

Rapporten: Bedrägerier mot äldre (pdf 1Mb)

Kortversion: Frågor och svar om bedrägerier mot äldre (pdf 5Mb)

Till toppen