Vägpirater - skydda dig

Var vaksam om du stannar vid vägrenen. På sommaren ökar antalet kriminella personer som lurar till sig kontanter eller bensin med hjälp av falskt guld utmed bilvägarna. De ger sken av att behöva hjälp, men rådet är att inte stanna om du är osäker.

Så går brottet till

Personerna, de så kallade vägpiraterna, som begår de här brotten står ofta i anslutning till de större trafiklederna och försöker påkalla uppmärksamhet genom att till exempel visa att de har problem med bilen. Då kanske du som bilist stannar för att försöka hjälpa till. Självklart finns det personer som behöver hjälp, men det är bättre att ringa till polisen om man misstänker att personerna verkar oärliga.

Återkommande brott

Det här är något som återkommer under våren och sommaren sedan några år tillbaka och brukar starta i södra delarna av Sverige, för att sedan sprida sig uppåt i landet. Personerna bor ofta på rastplatser, och placerar sig vid vägrenar utmed de större riks- och länsvägarna under dagarna.

De bilister som har stannat har erbjudits guldsmycken i utbyte mot kontanter, men guldet har senare visat sig vara falskt. Det har också förkommit fall där stämningen har varit hotfull, och där bedragarna har tvingat till sig pengar eller ryckt av personer guldsmycken som de har haft på sig.

Jobbigt att bli utsatt för vägpirater

Den som utsatts för den här brottsligheten känner sig många gånger kränkt utifrån flera aspekter. Beloppen behöver inte vara höga, men brotten drabbar ofta människor som har goda intentioner när de stannar, och som sedan till och med kan bli hotade på sätt som kan vara svåra att hantera efter händelsen.

Tips från polisen

  • Stanna inte bilen om du känner dig osäker, ring istället 114 14.
  • Tänk på säkerheten vid större trafikleder och vid på- och avfarter: risken för olyckor ökar när du stannar.
  • Om du stannat och utsätts för brott ska du alltid ringa 112.