Utbildningsmaterial för skola

Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder.

Vill du veta mer om hur du som vuxen kan skydda barn från brott på nätet? Polisen Ritha berättar mer om syftet med polisens utbildningsmaterial om att ta, ha och dela nakenbilder.

Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram ett utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Materialet bidrar till att öka medvetenheten om var gränsen går för vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela nakenbilder på nätet och vad lagen säger om de olika brott man kan utsättas för, men även själv begå. Vår förhoppning är att detta material ska bidra till att minska den skuld och skam som många av de utsatta känner och att fler ska be om hjälp och anmäla brott till polisen.

Med det här materialet får eleverna möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet och utveckla sina kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar nakenbilder. Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder.

För vem är materialet?

Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Materialet riktar sig till elever i årskurs 4-9 och gymnasiet.

Vill du veta mer om hur du som vuxen kan skydda barn från brott på nätet? Polisen Ritha berättar mer om syftet med polisens utbildningsmaterial om att ta, ha och dela nakenbilder.

Vad innehåller materialet?

Utbildningsmaterialet består av en film med tillhörande pedagogiskt material, en film med brottsutredare på polisen och en informationsfolder till vårdnadshavare samt frågor och svar.

Allt ni behöver finns här

Uppdaterat utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet har uppdaterats utifrån lagändringen: Ett förstärkt skydd gällande sexuella kränkningar SOU 2021:43, vilket bland annat innebär straffskärpningar och ett starkare skydd för barn som utsätts för övergrepp. Materialet har även uppdaterats utifrån att Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Lgr22) har trätt i kraft och att läroplan för gymnasieskolan (gy11) har reviderats med bland annat nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer.

För elever och lärare: Pedagogiskt material

För vårdnadshavare och andra vuxna: Informationsfolder

Undervisningsfilm baserad på verkliga händelser och rättsfall

Filmen består av korta sekvenser som tillsammans med det pedagogiska materialet lyfter de rättsliga aspekterna av att ha, ta och dela bilder, utifrån vad som sker i filmen. Vad är brottsligt och inte?

Polisens utredare svarar på 11 frågor om unga på nätet