Sök
Stäng Meny

Så undviker du att bli styrelsemålvakt

Användandet av styrelsemålvakter är ett utbrett och ökande brottsfenomen som är kostsamt för samhället. Bakom står kriminella som använder företag som brottsverktyg och använder målvakter systematiskt för att dölja vem som står bakom brottsligheten.

En styrelsemålvakt är en person som går in en styrelse eller som verkställande direktör för ett företag eller ekonomisk förening utan att ta del av verksamheten.

Att vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag om man inte avser att ta del i den verksamhet som bolaget bedriver är brottsligt och strider mot Aktiebolagslagens 8 kapitel §§ 12 och 32.

Skydda dig från att bli styrelsemålvakt

 • Spärra dig själv från att bli inregistrerad som styrelseledamot i företag eller ekonomiska föreningar. Kontakta Bolagsverket och följ instruktionerna.
 • Om du ändå får frågan om att skriva dig som styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag eller i en ekonomisk förening, tänk efter:
  • Är du kvalificerad att sitta med i en styrelse eller som verkställande direktör?
  • Varför får just du det här erbjudandet?
  • Kommer du att ha något inflytande på hur företaget drivs?
  • Vilka konsekvenser kan det innebära för dig ekonomiskt eller straffrättsligt?
 • Underteckna aldrig handlingar där du inte känner till vilket åtagande du gör och vilka konsekvenser det kan få.
 • Lämna inte ut ditt personnummer, legitimation eller bankdetaljer.

Om du blivit utnyttjad

 • Gör en polisanmälan och berätta vad som hänt.
 • Kontakta banken för att förhindra att pengar flödar genom konton du ansvarar för.

Konsekvenser - vad kan hända om du agerar styrelsemålvakt

 • Du tar på dig både det straffrättsliga och det civilrättsliga ansvaret i företag som skapas eller bedrivs med oärligt uppsåt.
 • Du kan bli delaktig i annan brottslighet som bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättbrott eller bedrägerier. Följden blir att du kan dömas till böter. Är brotten grova kan straffet bli fängelse.
 • Om du skuldsätter dig för någon annans räkning kan du få omfattande skatteskulder eller andra skulder och bli återbetalningsskyldig.
 • Kan du inte betala dina skulder eller inte betalar i tid kan du få en betalningsanmärkning vilket kan göra det svårt för dig att få banklån, kreditkort, söka studiemedel eller kunna få en lägenhet.

Fakta om styrelsemålvakter

Företeelsen med styrelsemålvakter är nära sammankopplad med den grova ekonomisk brottsligheten. Med det menas att kriminella utnyttjar företag eller ekonomiska föreningar som brottsverktyg. Målvakter används systematiskt för att agera front utåt medan de kriminella exempelvis tömmer företaget på tillgångar eller belånar det.

Användandet av styrelsemålvakter är ingen ny företeelse. Däremot syns en förändring över tid när det gäller profilen för målvakter. Idag har det blivit vanligare att till exempel unga vuxna som ofta inte inser vilka risker de tar samt sambos och anhöriga till kriminella blir styrelsemålvakter.

Kriminella behöver ständigt nya målvakter att gömma sig bakom när de vill använda företag som brottsverktyg. I många fall har målvakterna ingen roll i företagets verksamhet och saknar tillgång till exempelvis bolagets konton. Deras funktion är endast att skriva under vissa papper. Om en målvakt upptäcks och åtalas byts den ut och en ny målvakt rekryteras som ersättare.

Kontakten med styrelsemålvakterna ser lite olika ut. Vissa rekryteras på internet. Då handlar det ofta om personer som vill tjäna snabba pengar och som inte bryr sig om vilka papper hon eller han skriver under. Andra, till exempel föräldrar, makar eller sambo, ställer upp vid förfrågan från en närstående med kriminell anknytning.

Tillbaka till toppen