Sök
Stäng Meny

Skadegörelse eller klotter - förebygg

Det är viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt som ett led i att förebygga ytterligare brott.

Ett område med mycket klotter riskerar att drabbas av mer klotter. Därför är det viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt. Det finns fasadfärg som gör saneringsarbetet enklare.

Ett tips för att minska risken att utsättas för klotter på nytt är att plantera buskar, sätta upp spaljé eller liknande på fasaden. 

Tipsa polisen

Kontakta polisen genom att ringa 114 14 om du vet någonting om vem som klottrat på ett visst område eller har information kring vilka som klottrar. Du kan vara anonym om du vill. Polisen är beroende av allmänhetens tips för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot skadegörelse och klotter.

Har din egendom utsatts för klotter eller annan skadegörelse? 
– polisanmäl i polisens e-tjänst

Var uppmärksam som förälder

Som förälder är det viktigt att vara nyfiken och uppmärksam på tecken som kan tyda på att ditt barn klottrar. Du kan till exempel vara uppmärksam på om ditt barn

  • tittar på klotterrelaterade hemsidor
  • har bilder på graffitimålningar i digitalkameran eller mobiltelefonen
  • har skisser på papper och i skolböcker
  • har färgstänk på kläder och skor.

Kontakta polisen eller socialtjänsten om du misstänker att ditt barn klottrar. Agera tidigt, klotter är ett brott som innebär att den som blir dömd för brottet även kan bli ersättningsskyldig för de skador personen gjort sig skyldig till.