Projekt Vaksam i lokalpolisområde Ystad

Trafikskolor och hundklubbar hjälper polisen och dig! Vaksam är ett projekt i Ystad, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn.

Reflexväst med texten "Projekt VAKSAM" på ryggen.

Reflexväst för deltagare i projekt Vaksam. Bild: Merima Lulic, Polisen


Projekt Vaksam är avslutat

Utvärdering av Projekt Vaksam.pdf


Vad är projekt Vaksam?

Projekt Vaksams syfte är att minska antalet bostadsinbrott, genom att öka antalet människor som rör sig i ett område och på så sätt avskräcka potentiella inbrottstjuvar. Det är en förlängning av konceptet med grannsamverkan, som bland annat handlar om att få ett hus eller område att se bebott ut även när ingen är hemma.

Polisen utvecklar nu detta till att samarbeta med trafikskolor och hundklubbar. Trafikskolor och hundklubbar kommer i den utsträckning det går styr sina körlektioner respektive promenader och träningstillfällen till särskilt inbrottsdrabbade bostadsområden och gator.

De olika verksamheterna deltar frivilligt och utan att få betalt. De ska inte ingripa, utan det är deras blotta närvaro i områdena som ska förhindra brott.

Arbetssättet har tidigare prövats i Tyresö, med gott resultat.

Hur fungerar det?

  1. Ett inbrott sker och anmäls till polisen.
  2. Kommunpolisen meddelar aktuella trafikskolor och hundklubbar, som i den utsträckning det går styr sina körlektioner respektive promenader och träningstillfällen till det inbrottsdrabbade området.
  3. Skyltar sätts upp i det aktuella området.

När och var pågår projektet?

Projekt Vaksam startade i slutet av oktober 2017 i samtliga fem kommuner i lokalpolisområde Ystad (Ystad, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn). En utvärdering ska göras våren 2019.

Varför här och varför just nu?

Projektet är ett initiativ för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalpolisområde Ystad, inte minst med tanke på resultatet från polisens trygghetsmätning som visar på en ökad upplevd otrygghet, medan den faktiska brottsligheten sjunker.

Antalet bostadsinbrott i de fem kommunerna är inför projektstarten lågt, men erfarenheten visar att de ofta ökar under hösten.

Vilket stöd finns i forskningen?

Projekt Vaksam bygger bland annat på rutinaktivitetsteorin (Cohen och Felson, 1979). Enligt denna teori finns det tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett brott ska kunna begås:

  • en motiverad förövare
  • ett lämpligt objekt
  • avsaknad av ”kapabla väktare”.

Exempel på kapabla väktare kan vara närvaro av andra människor eller olika bevakningssystem.

Tanken med Vaksam är att när projektdeltagarna rör sig i ett bostadsområde, så ökas antalet ”kapabla väktare”. Upptäcktsrisken ökar, och viljan att begå brott minskar. Det blir helt enkelt svårare för tjuven, som inte kan operera ostört.

En annan teori är near repeat action. Den säger att om ett bostadsinbrott sker, så är risken att ett nytt inbrott sker i samma område högre i ända upp till sex veckor.

Ofta sker upprepade brott i samma område av samma gärningspersoner. Det är denna återupprepning som projektet nu framför allt syftar till att minska.

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet är att öka samverkan och minska upprepad utsatthet i områden där inbrott nyligen skett.

Målet är att minska antalet brottstillfällen, öka antalet kapabla väktare och minska antalet genomförda inbrott.

Förhoppningen är att projektet ska leda till ett ökat intresse för brottsförebyggande åtgärder som till exempel grannsamverkan och en ökad social kontroll för att samverka mot brott.

Till toppen