Sök
Stäng Meny

Cykel-, moped- och mc-stöld – skydda dig

En enkel åtgärd för att minska risken för stöld är att låsa din cykel, moped eller motorcykel med ett godkänt lås, gärna vid ett fast föremål.

Tips och råd – cykel

En låst cykel är svårare att stjäla än en olåst. All stöldbegärlig egendom ska alltid låsas om det är möjligt, eller förvaras i ett låst utrymme. Det är en enkel åtgärd som oftast stoppar tillfällestjuven.

Välj noga platsen där du ställer din cykel. Parkera på så ljus och öppen plats som möjligt där det rör sig mycket folk.

Lämna inte kvar lösa föremål såsom cykelkorg, lampor, cykeldator och batteri till el-cykel.

  • Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.   
  • Lås fast cykeln vid ett fast föremål.
  • Notera cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ramnummer går det att identifiera din cykel.

Min cykel – kort för utskrift (pdf, 950 kB)
Min cykel - kort att fylla i på dator (pdf, 90 kB)
Cykla rätt – trafikregler och bötesbelopp för dig som cyklar (pdf, 1 MB)

Tips och råd – moped eller motorcykel

  • Se till att din moped eller motorcykel har ett testat och godkänt lås. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.
  • Välj noga platsen där du ställer din moped eller ditt fordon. Parkera på så ljus och öppen plats som möjligt där det rör sig mycket folk.
  • Lås om möjligt fast fordonet vid ett fast föremål. 
  • Notera ramnummer och eventuellt motornummer på oregistrerad moped.

Gör det svårare för tjuven, film