Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Stöldskyddsmärkning med MärkDNA

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan den spåras. Märkningen håller minst fem år på föremål.

MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella.

MärkDNA:

 • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
 • är spårbart.
 • kopplar samman föremålet med dess ägare.
 • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
 • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
 • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

MärkDNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

MärkDNA - så här gör du

 • Beställ ditt unika kit med märkDNA från en leverantör.
 • Hur många dekaler/skyltar finns med i kitet? Gå runt fastigheten och fundera över vilka platser som kan vara sårbara, till exempel altandörrar och fönster.
 • Märk fastigheten med dekaler. Glöm inte brevlådan.
 • När samtliga dekaler är uppsatta ska du börja märka föremål. Använd gärna inventarieförteckningen.
  Inventarieförteckning (pdf)
 • Märk föremålen. Använd eventuella ihåligheter till exempel vid fläkten på datorn eller i gravyr på smycken. Det försvårar eventuella försök att skrapa bort märkningen. Fotografera gärna föremålen du märkt. I bilen rekommenderas att du märker ratten/airbagen, xenon-lampor och navigatorer.
 • Skicka in dokumentationen till leverantören av märkDNA.
 • Spara ifylld inventarieförteckning på en säker plats.

Bostadsinbrott minskat i områden med DNA-märkning

MärkDNA har använts i England i ett femtontal år. Där har man sett att bostadsinbrotten har minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i dessa områden, och man har inte heller sett någon förskjutning av brottsligheten till närliggande områden.

Projekt med märkDNA i Staffanstorp

Under 2015 och 2016 genomfördes ett projekt med märkDNA i Staffanstorps kommun. I projektet deltog kommunen, polisen och försäkringsbolag. Målgruppen var samtliga hushåll i kommunen. Tillsammans med medborgarna arrangerades flera medborgarmöten med stor uppslutning. På ett par veckor hade över tusen hushåll i Staffanstorps kommun skaffat sig MärkDNA.

Under våren 2016 fortsatte kampanjen med fler aktiviteter, som uppsökande verksamhet i föreningslivet, ökad polisiär synlighet samt information.

Slutresultatet blev att antalet bostadsinbrott minskade med 35,5 procent mellan 2015 och 2016.

Staffanstorpsmodellen - en utvärdering av att förebygga bostadsinbrott med MärkDNA (pdf)

Projekt med MärkDNA i Stockholm

Under 2014 pågick ett projekt med MärkDNA i tre områden i Stockholms län. Syftet var att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostad. Stocksund (Danderyds kommun), Sticklinge (Lidingö stad) och Fornudden (Tyresö kommun) ingick i projektet. I varje kommundel fick 500 hushåll kostnadsfritt MärkDNA från tre olika leverantörer under ledning av den lokala polisen.

I utvärderingen av projektet framkommer att risken för bostadsinbrott minskar med 40 procent i områden där metoden MärkDNA används.

Utvärdering av MärkDNA-projekt i Stockholm (pdf)

UV-lampor i alla "målade polisbilar"

Samtliga "målade" polisbilar i Stockholm, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län har utrustats med UV-lampor. Dessa specialficklampor används för att kontrollera äktheten på olika id-handlingar och för att lättare hitta dna-märkt stöldgods.