Volontär i Skånepolisen

Skånepolisen har haft volontärer sedan december 2010 och idag finns det volontärverksamhet i hela polisen i Skåne.

Polisen i Skåne har infört volontärer som ett komplement i det trygghetsskapande arbetet. Först ut i Skåne var Malmö och Landskrona som har haft volontärer sedan i december 2010. Volontärverksamheten i Sverige startades av Stockholmspolisen 2003, och det finns nu i alla polisområden i Skåne.

Då polisen och kommunerna har ett gemensamt intresse av att öka tryggheten i samhället, sker arbetet med polisens volontärverksamhet i nära kontakt med representanter från de olika kommunerna.

Så går det till att bli volontär
Sedan 2010 har Skånepolisen sökt och utbildat volontärer. Under hösten 2014 utbildades 130 nya volontärer till Skåne vilket gör att det nu finns 650 utbildade volontärer i myndigheten. 

Du som är intresserad av att bli volontär kan anmäla ditt intresse genom att skicka e-post till polisen i Skåne eller skriva ut en ansökan och skicka den till Skånepolisen.

Alla som söker blir föremål för en säkerhetsprövning och sedan kallad till ett samtal med erfarna poliser. Därefter väljs ett antal personer ut som får gå en volontärutbildning. Den är under tre kvällar med tre timmars föreläsning vid varje tillfälle. I utbildningen ingår:

  • Lag och rätt
  • Sekretess
  • Arbetsmiljö
  • Skånepolisens organisation
  • Hjärt- och lungräddning

Slutligen får den som ska bli volontär skriva under ett sekretessavtal.

Richard Hultemark är ansvarig för volontärerna i Skåne. Har du frågor gällande volontärverksamheten kan du kontakta honom antingen via e-post på richard.hultemark@polisen.se eller via telefon 010-56 145 63.

Nyheter om skånevolontärerna

 
 
 
 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00