Tillbaka till förstasidan

Polisen följer lagar

Folket i Sverige röstar på olika partier
när det är val vart fjärde år.
Partierna får sedan dela på
platserna i Sveriges riksdag
efter hur många röster
som varje parti har fått.

Riksdagen bestämmer lagarna

Sveriges riksdag har bestämt lagarna
som säger hur polisen ska arbeta.
Riksdagen väljer regeringen
som bestämmer om regler
för hur polisen ska arbeta.

Justitiedepartementet gör planer
för hur polisen ska arbeta
och kontrollerar hur arbetet fungerar.

Läs mer