Sök

Välkommen till polisen

Frågor och svar om terrorhotnivån

Vad betyder det att vi har gått från tre till fyra på skalan för terrorhotnivå?

Polisen får besluta om säkerhetszoner

Polisen får i vissa områden utföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att brottsmisstanke finns.

Information om väskförbud

Frågor och svar om beslutet som omfattar bland annat större idrottsevenemang och större konserter.

Nyrekrytering av barn

Så lurar kriminella nätverk barn i syfte att utnyttja dem.

Om jag anmäler våld i nära relation

Möt personerna du får träffa när du gör en polisanmälan.

Fysiska telefonbedrägerier

Genom ett skådespel får du följa alla steg i brottet - från första kontakten till att bedrägeriet fullbordats.

Sprängningar och skjutningar

Polisens arbete mot kriminella miljöer, sprängningar och skjutningar.

Demonstrationer – frågor och svar

Alla i Sverige har rätt att uttrycka sin åsikt. Läs om polisens arbete.

Råd vid ett terrorattentat

Agera så här ifall ett attentat skulle ske: fly – sök skydd – ring 112.