Belastningsregistret – begär utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget. Det är endast utdrag från belastningsregistret för utlandsändamål som har en avgift.

Felaktiga utdrag

Under perioden den 8 februari 2017 till och med den 30 mars 2021 har ett antal så kallade utlandsutdrag från belastningsregistret saknat vissa uppgifter. Totalt berörs drygt 70 av cirka 100 000 utdrag som skickats till enskilda under den aktuella perioden. Läs mer om Utdrag som ska användas utomlands.

Kontaktinformation vid frågor

E-post: mrbr@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30
Telefon: 010-563 35 02
Fax: 010-563 53 33

Observera att det inte går att begära utdrag via telefon.

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30
Telefon: 010-563 35 01
Fax: 010-563 53 33

Relaterat innehåll

Information om polisens register
Information till arbetssökande
Information till arbetsgivare
Information till dig som har skyddade personuppgifter
Gallringsregler, så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret