Belastningsregistret – begär utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Det finns olika blanketter för olika typer av utdrag. Vilken blankett du ska använda beror på vad du ska ha utdraget till. Det finns inte utdrag för alla kategorier av arbete/uppdrag. Du måste alltid skriva under blanketten för hand innan du skickar in den.  

Betalning för registerutdrag

Det är endast utdrag från belastningsregistret för utlandsändamål som är avgiftsbelagda (enligt avgiftsförordningen), övriga utdrag är kostnadsfria.

Det finns företag som tar betalt för att skicka ut polisens annars kostnadsfria blanketter. Polismyndigheten har inte något samröre med dessa företag. Frågor angående betalning måste därför riktas till företaget som förmedlar tjänsten du har använt dig av. Det är inte olagligt att använda sig av dessa tjänster eller förmedla blanketterna på detta sätt.

Kontaktinformation vid frågor

Nya telefontider från 23 mars:

Måndag till fredag klockan 10:00 - 14:30
Telefon: 010-563 35 02

E-post: mrbr@polisen.se

Fax: 010-563 53 33

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se

Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30.
Telefon: 010-563 35 01
Fax: 010-563 53 33

Om belastningsregistret

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister, brottregister, brottsregisterutdrag, register, polisregisterutdrag, polisutdrag, vandelsprövning och belastningsutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Annat ändamål/Information till arbetssökande

Information till arbetsgivare om registerutdrag

Gallringsregler - så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret

Till toppen