Belastningsregistret – begär utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget. Det är endast utdrag från belastningsregistret för utlandsändamål som har en avgift. 

Ändrad telefontid - Påsk

Torsdag 1 april – fredag 9 april kl 10:00-13:00

Kontaktinformation vid frågor

E-post: mrbr@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30
Telefon: 010-563 35 02
Fax: 010-563 53 33

Observera att det inte går att begära utdrag via telefon.

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30
Telefon: 010-563 35 01
Fax: 010-563 53 33

Relaterat innehåll

Information om polisens register
Information till arbetssökande
Information till arbetsgivare
Information till dig som har skyddade personuppgifter
Gallringsregler, så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret