Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Belastningsregistret – begär utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Det finns olika blanketter för olika typer av utdrag. Vilken blankett du ska använda beror på vad du ska ha utdraget till. Det finns inte utdrag för alla kategorier av arbete/uppdrag. Du måste alltid skriva under blanketten för hand innan du skickar in den.  

Kontaktinformation vid frågor

E-post: mrbr@polisen.se

Telefontid måndag till fredag klockan 08.00-16.30. 
Telefon: 010-563 35 02
Fax: 010-563 53 33

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se

Telefontid måndag till fredag klockan 08.00-16.30.
Telefon: 010-563 35 01
Fax: 010-563 53 34

Om belastningsregistret

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister, brottregister, brottsregisterutdrag, register, polisregisterutdrag, polisutdrag, vandelsprövning och belastningsutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Annat ändamål/Information till arbetssökande

Information till arbetsgivare om registerutdrag

Gallringsregler - så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret

Till toppen