Belastningsregistret – begär utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Just nu pågår tester av vår nya e-tjänst för utdrag ur belastningsregistret. Under följande tider är e-tjänsten öppen:

  • vecka 36 (må-fre): kl. 12:00-14:00
  • vecka 37 (må-fre): kl. 11:00-15:00 
  • vecka 38 (må-fre): kl. 10:00-16:00
  • vecka 39 (må-fre): kl. 9:00-17:00  

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget. Det är endast utdrag från belastningsregistret för utlandsändamål som har en avgift.

Kontaktinformation vid frågor

E-post: mrbr@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30
Telefon: 010-563 35 02
Fax: 010-563 53 33

Observera att det inte går att begära utdrag via telefon.

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-14.30
Telefon: 010-563 35 01
Fax: 010-563 53 33

Relaterat innehåll

Information om polisens register
Information till arbetssökande
Information till arbetsgivare
Information till dig som har skyddade personuppgifter
Gallringsregler, så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret