Utdrag för arbete på HVB-hem

Du behöver visa ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för att få arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. Arbetsgivaren kan själv begära ett utdrag direkt från polisen.

Så begär du ett utdrag:

1. Fyll i blanketten

Arbete vid HVB-hem, begära utdrag (blankett att fylla i digitalt och skriva ut)
Arbete vid HVB-hem, begära utdrag (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Fyll i ansökan tydligt och skriv under

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

 • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
 • Har du inte svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn)på ansökan.

2. Skicka blanketten

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen. Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

3. Du får ett registerutdrag

Du får ett registerutdrag från oss med brev. Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en arbetsgivare.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir längre än två veckor.

Det här gäller för utdraget

Du ska visa ett registerutdrag först när du blir erbjuden en anställning, praktikplats eller ett uppdrag inom hem för vård eller boende som tar emot barn. Skicka aldrig in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb.

 • Utdraget är giltigt i 6 månader.
 • Du ska behålla originalet själv. Arbetsgivaren får ta en kopia av utdraget. 
 • Du kan visa utdraget för flera arbetsgivare.
 • Utdraget innefattar även misstankeregistret.

Registerutdraget är en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för arbete inom hem för vård och boende av barn. Även om en person inte har några anmärkningar om brott måste man vara noggrann i den övriga bedömningen av personens lämplighet. Om en person är straffad innebär detta inget förbud mot att anställa personen.

Det här visar utdraget

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd eller åtalsunderlåtelse för:

 • mord, dråp
 • misshandel, grov misshandel
 • människorov, olaga frihetsberövande, människohandel
 • olaga tvång, olaga hot
 • alla sexualbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • rån, grovt rån
 • hets mot folkgrupp, olaga diskriminering
 • narkotikabrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • alkoholbrott (till exempel langning) 
 • dopingbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • smugglingsbrott.

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Utdrag ur misstankeregistret visar brott där åtal har väckts enligt ovan. Utdraget visar även om åtal väckts för medverkan eller försök till sådant brott.