JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Registerutdrag för dig som ska arbeta på HVB-hem (familjehem)

För att få arbeta vid hem för vård eller boende som tar emot barn ska ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret uppvisas för arbetsgivaren om inte arbetsgivaren själv har begärt ett utdrag från Polismyndigheten.

Utdrag från belastnings- och misstankeregistret skickar du in till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet.

Läs om vad som gäller för registerutdrag och registerkontroll och hur du fyller i blanketten för att få utdraget så snabbt som möjligt.

Utdraget är giltigt i 6 månader.

Blankett för registerutdrag HVB-hem

Skriv ut och underteckna

Blanketten kan fyllas i digitalt, men du måste ändå skriva ut och underteckna blanketten innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Så fyller du i blanketten

  • Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
  • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  • Kom ihåg att du bara kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte. Exempelvis kan inte en vårdnadshavare eller god man beställa utdrag för personen i fråga.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan antingen med vanlig post:

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Eller skanna in alla handlingar och bifoga via e-post: registerutdrag@polisen.se

Om du väljer att skicka in blanketten via e-post måste den skannas. Skicka blanketten som bifogad pdf-fil, jpg-fil, eller tiff-fil, som är max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Vad som gäller för utdraget ur belastnings- och misstankeregistret

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Registerutdrag ska du visa upp först när du blivit erbjuden en anställning vid hem för vård eller boende som tar emot barn.

Är du anställd på ett bemanningsföretag, en vikariepool eller liknande och får ett uppdrag inom en verksamhet som kräver registerkontroll, måste du också visa upp ett registerutdrag.

  • Registerkontrollen sker i både belastningsregistret och misstankeregistret.
  • Registerutdraget får inte vara äldre än 6 månader när man anställs eller anlitas.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott.
 
Registerutdraget är en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för arbetet inom hem för vård och boende av barn. Även om en person inte har några anmärkningar om brott måste man vara noggrann i den övriga bedömningen av personens lämplighet.

Om en person är straffad innebär detta inget förbud mot att anställa personen.

Vad som kontrolleras i belastningsregistret och misstankeregistret

Brott som syns på utdraget för HVB-hem ur belastningsregistret

De brott som syns på utdraget ur misstankeregistret är sådana där åtal har väckts och det handlar om

Om du är medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten, enligt 22c § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen