Utdrag för arbete på HVB-hem

Utdrag från belastnings- och misstankeregistret skickar du till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet. Tänk på att blanketten ska vara underskriven för hand.

För att få arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn ska ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret uppvisas för arbetsgivaren om inte arbetsgivaren själv har begärt ett utdrag från Polismyndigheten.

Utdraget är giltigt i 6 månader.

Så fyller du i blanketten

 1. Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
 2. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
 3. Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Det här gäller för utdraget

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Registerutdrag ska du visa upp först när du blivit erbjuden en anställning vid hem för vård eller boende som tar emot barn.

Är du anställd på ett bemanningsföretag, en vikariepool eller liknande och får ett uppdrag inom en verksamhet som kräver registerkontroll, måste du också visa upp ett registerutdrag.

 • Registerkontrollen sker i både belastningsregistret och misstankeregistret.
 • Registerutdraget får inte vara äldre än 6 månader när man anställs eller anlitas.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott.
 
Registerutdraget är en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för arbetet inom hem för vård och boende av barn. Även om en person inte har några anmärkningar om brott måste man vara noggrann i den övriga bedömningen av personens lämplighet.

Om en person är straffad innebär detta inget förbud mot att anställa personen.

Det här kontrolleras i belastnings- och misstankeregistret

Brott som syns på utdraget ur belastningsregistret

 • Mord
 • Dråp
 • Misshandel
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Människohandel
 • Olaga frihetsberövande
 • Olaga tvång
 • Olaga hot
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Rån
 • Grovt rån
 • Hets mot folkgrupp
 • Olaga diskriminering
 • Brott enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) och även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja sådant brott.
 • Brott enligt Alkohollagen (11 kap 4 § 2010:1622). Tidigare 10 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738) (tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker med inriktning på ungdomar).
 • Brott enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja sådant brott.
 • Brott enligt Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 • Brott enligt 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Brott som syns på utdraget ur misstankeregistret är sådana där åtal har väckts och det handlar om:

 • Mord
 • Dråp
 • Misshandel
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Olaga frihetsberövande
 • Olaga tvång
 • Olaga hot
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Rån
 • Grovt rån
 • Hets mot folkgrupp
 • Olaga diskriminering
 • Brott enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) och även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja sådant brott.
 • Brott enligt Alkohollagen (11 kap. 4 § 2010:1622). Tidigare 10 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738) (tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker med inriktning på ungdomar)
 • Brott enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja sådant brott.
 • Brott enligt Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 • Brott enligt 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om belastningsregistret (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen