Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Personuppgifter på webbplatsen

Polisen behandlar personuppgifter som lämnas på polisens webbplats i olika sammanhang. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Ibland behöver polisen behandla personuppgifter på polisens webbplats. Det kan till exempel röra sig om bilder eller namn på personer som har intervjuats eller uttalat sig. Det är nödvändigt att behandla personuppgifterna för att informera om polisens verksamhet.

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på webbplatsen behandlas i något av polisens register eller it-system.

Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Polisen är enligt 5 kapitlet 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling

Till toppen