Sök

Personuppgifter på webbplatsen

Polisen behandlar personuppgifter som lämnas på myndighetens webbplats i olika sammanhang. Behandling av personuppgifter regleras genom EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som myndigheten samlar in när du använder vår webbplats. Det gäller också sådana personuppgifter som publiceras på webbplatsen, exempelvis bilder. Polisen ska därför se till att uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Du kan läsa mer här: Polisens behandling av personuppgifter

E-tjänster, blanketter och webbformulär

Polisen behandlar de personuppgifter som du själv lämnar in till myndigheten när du använder våra e-tjänster, blanketter och webbformulär. Syftet med behandlingen är normalt att kunna handlägga ditt ärende. Det finns oftast mer information om personuppgiftsbehandlingen direkt i anslutning till den aktuella tjänsten.

När du skickar in något till polisen blir det normalt en allmän handling som diarieförs och bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen men skyddas i vissa fall av sekretess.

Bilder på webbplatsen

Polisen publicerar ibland bilder och andra personuppgifter på webbplatsen för att informera om myndighetens verksamhet. Det kan till exempel röra sig om bilder eller namn på personer som har intervjuats eller uttalat sig. I normalfallet sker en sådan publicering bara om den berörda personen har informerats och lämnat sitt medgivande.

Ibland publicerar polisen också bilder av misstänkta gärningspersoner för att få allmänhetens hjälp med att identifiera och lokalisera personen. En sådan publicering föregås av noggranna överväganden och sker i enlighet med särskilda riktlinjer.

Sociala medier

Polisen förekommer i många olika sociala medier, bland annat för att informera om vår verksamhet. Genom sociala medier kan du i vissa fall också kommunicera med myndigheten vilket kan innebära en behandling av dina personuppgifter som myndigheten har ett ansvar för.

Du kan läsa mer om hur polisen arbetar med sociala medier och ta reda på vilka som är myndighetens officiella här: Polisen på sociala medier

Loggning av IP-adress

Polisen loggar IP-adressen för de som besöker vår webbplats. Den används bland annat för att förbättra din användarupplevelse. Loggarna sparas på våra egna servrar. Läs mer här: Kakor/cookies

Visning av video

Polisen använder sig av YouTube för att tillhandahålla video på vår webbplats. Av tekniska skäl kommer din IP-adress att skickas till YouTube när du besöker en av våra sidor som har video.

Dina rättigheter

Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har och hur du gör för att använda dem här: Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter