Sök

Resa till och från Sverige

Vad som gäller för att resa till och från Sverige är olika beroende på din nationalitet, avreseland och din status i Sverige. Svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller för just dig.

Polisen ansvarar för gränskontroll, Migrationsverket/UD ansvarar för att utfärda viseringar och tillstånd, Tullverket ansvarar för kontroll av varor och Jordbruksverket ansvarar för import och export av djur. Svensk polis kan endast svara på frågor om att resa in i och ut ur Sverige.

Alla beslut om inresa fattas vid ankomst till gränskontrollen. Polisen utfärdar inga intyg eller förhandsbesked.

Svenska medborgare
Regler för svenska medborgares inresa och utresa.

EU/EES-medborgare
Regler för inresa och utresa för EU/EES-medborgare.

Tredjelandsmedborgare
Regler för inresa och utresa för tredjelandsmedborgare - med borgare utanför EU/EES.

Resa med barn
Regler för att resa över gränser med barn.

Gränskontroll till sjöss
Gränsövervakning till sjöss görs för att förhindra obehörig gränspassage och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Border control
Information in English about travelling to and from Sweden.