Sök

Svenska medborgare

En svensk medborgare har ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Det innebär att en svensk medborgare inte kan nekas inresa i Sverige.

Det är ditt eget ansvar att styrka ditt svenska medborgarskap. Om du som svensk medborgare inte kan styrka ditt medborgarskap måste gränskontrollen kontrollera att du faktiskt är svensk. 

Så säger lagen

Rätten till svenskt medborgarskap regleras i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Enligt passlagen (1978:302) är huvudregeln att en svensk medborgare ska ha giltigt pass vid inresa från en annan stat, samt inte får resa ut ur Sverige utan att ta med giltigt pass.

Vid resa till eller från ett annat EU/EES-land tillåts resa med nationellt id-kort. Efter Brexit gäller samma regler för resor till och från Storbritannien som för övriga resor till och från EU. Alltså ska svenska medborgare resa ut med giltigt pass oberoende av Storbritanniens inreseregler.

Personer som befinner sig inom EU ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om svenskt medborgarskap finns bara i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar polisen att svenska medborgare har med sig pass eller nationellt id-kort vid samtliga resor in och ut ur Sverige. 

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

  • Pass krävs vid alla resor utanför EU/EES, och är alltid giltig resehandling.
  • Nationellt id-kort vid resa inom EU/EES och Schweiz.
  • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land accepteras oftast för nordiska medborgare som reser inom Norden. Observera att det är du som resenär som har ansvaret för att styrka att du är nordisk medborgare.

YourEurope - Resehandlingar för EU-medborgare

Resa med barn

Barn som får svenskt medborgarskap vid födseln kan styrka sitt medborgarskap genom till exempel födelseattest som styrker barnets familjeanknytning till en svensk medborgare. Sveriges ambassad eller konsulat i utlandet kan svara på frågor om pass och nationella id-kort för svenska medborgare utomlands. 

Information om att resa med barn

Utlandsboende

Sveriges ambassad eller konsulat i utlandet kan svara på frågor om pass och nationella id-kort för svenska medborgare utomlands. 

Sweden Abroad

Utländska medborgare

Reglerna för utländska medborgares inresa och vistelse i Sverige skiljer sig beroende på medborgarskap, samt vilket land man reser till och från. 

Information för EU/EES-medborgare
Information for EU/EEA citizens (In English)

Information för tredjelandsmedborgare
Information for third country nationals (In English)

Ditt ansvar som resenär

Vid resa till utlandet är det du som resenär som själv ska kontrollera vilka regler som gäller för inresa eller transitering, och om det finns krav på resehandlingens giltighetstid. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör gränskontroll vid resa till och från Sverige. Observera att även flygbolagen kan ha egna regler för resehandlingar för att tillåta ombordstigning. Flygbolag har tillgång till aktuella svenska in- och utreseregler via International Air Transport Association (IATA).