Böter - betala och bestrida

Ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter är böter som betalas till polisen. Parkeringsanmärkningar betalas till Transportstyrelsen. Men vill du bestrida eller överklaga en parkeringsanmärkning gör du det till polisen.

Nya betalningstider

Nya betalningstider för ordningsböter och strafförelägganden gäller från 1 januari 2023. Läs mer på respektive sida:

Ordningsbot

Strafföreläggande

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsanmärkningen.

Parkeringsanmärkning

Ett föreläggande om ordningsbot utfärdas av polisen, Tullverket eller Kustbevakningen. Den myndighet som utfärdat ordningsboten kan svara på frågor om innehållet.

Ordningsbot

Strafföreläggande är böter som utfärdas av åklagare eller tullåklagare. Frågor om strafföreläggande besvaras av den åklagarkammare som beslutat om det.

Strafföreläggande

Domstolsböter har beslutats genom en dom från tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen eller mark- och miljödomstolen. Frågor om domstolsböter kan besvaras av den domstol som beslutat om domen.

Domstolsböter