Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Parkeringsanmärkning - bestrida

Du har fått en parkeringsanmärkning därför att du har stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller. Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida anmärkningen eller begära en rättelse.

Bestrida betalningsansvar

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida eller överklaga. Det gör du skriftligen till polisen. Adressen du skickar bestridandet till står på parkeringsanmärkningen. Ange varför du vill bestrida och vilka bevis du har för att parkeringsanmärkningen är felaktig samt ärendenummer, registreringsnummer och fabrikat.

Om det inte är den som är ägare till fordonet som ska bestrida behövs en fullmakt från ägaren. Om fordonsägaren är en juridisk person är det enbart firmatecknare som får ge dig fullmakt. Bevis om vem som är firmatecknare ska bifogas bestridandet.

Tänk på att du måste betala felparkeringsavgiften, även om du tänker bestrida eller överklaga. Du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Det är fordonets ägare som ansvarar för att avgiften betalas. Senast sex månader efter att du betalat avgiften ska polisen ha fått ditt bestridande.

Blankett för att bestrida betalningsansvar och fullmakt 

Bestridandet ska lämnas till Polismyndigheten i det län där parkeringsanmärkningen utfärdades. Adressen står på parkeringsanmärkningen. 

Ansöka om rättelse

Du kan ansöka om rättelse endast när parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel. För att göra en rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. Rättelsen kan endast ske inom ett par dagar från det att du har fått parkeringsanmärkningen.

Betala felparkeringsavgiften

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens mark. Transportstyrelsen sköter inte administrationen åt privata parkeringsbolag.

Transportstyrelsen:

  • bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden.
  • skickar ut påminnelse och inbetalningskort.
  • överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från det datum det utfärdades. Om du inte betalar den kommer en påminnelse med samma avgift, och betalar du inte den får du ytterligare en påminnelse med förhöjd avgift. Det är fordonsägare som ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas.

Låter du bli att betala överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar ut en avgift för handläggningen.

Du hittar mer information om hur du betalar parkeringsanmärkningar och om vad du ska göra om du tycker att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift hos Transportstyrelsen. Det står också på själva parkeringsavgiften vad du ska göra.

Parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens webbplats

Fakta om parkeringsanmärkning

Många kallar felparkeringsavgifter för parkeringsböter, parkeringsbot eller p-bot. Om du stannat eller parkerat fel på kommunal mark kan du få en parkeringsanmärkning och bli skyldig att betala en felparkeringsavgift.

Lagen om felparkeringsavgift på riksdagens webbplats

Till toppen