Parkeringsanmärkning – bestrida

Du har fått en parkeringsanmärkning därför att du har stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller. Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida anmärkningen eller begära en rättelse.

Bestrida betalningsansvar

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida (klaga) genom att skriva till polisen. Adressen du ska skicka bestridandet till står på parkeringsanmärkningen. Skriv varför du tycker att parkeringsanmärkningen är fel och vilka bevis du har. Skriv också OCR-nummer, registreringsnummer och namn och adress. Skicka med dina bevis. 

Om du inte är ägaren till fordonet behövs en fullmakt från ägaren. Om fordonsägaren är en juridisk person eller ett företag är det enbart firmatecknare som får ge dig fullmakt. Bevis om vem som är firmatecknare ska bifogas bestridandet.

Polismyndigheten utreder ditt ärende för att kontrollera om parkeringsanmärkningen har rättsligt stöd.

Frågor och svar om parkeringsanmärkningar

Tänk på att du måste betala felparkeringsavgiften, även om du tänker bestrida (klaga). Du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Det är fordonets ägare som ansvarar för att avgiften betalas. Senast sex månader efter att du betalat avgiften ska polisen ha fått ditt bestridande.

Blankett för att bestrida betalningsansvar och fullmakt 

FULLMAKT rätt att bestrida parkeringsansvar istället för fordonsägare

Ansöka om rättelse

Du kan ansöka om rättelse endast när parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel. För att ansöka om rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. För att en rättelse ska kunna godkännas måste den göras inom ett par dagar efter att du har fått parkeringsanmärkningen. Godkänns inte rättelsen kan du bestrida. 

Betala felparkeringsavgiften

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av betalningen för parkeringsanmärkningar som är utfärdade på allmän plats. Transportstyrelsen sköter inte administrationen åt privata parkeringsbolag.

Transportstyrelsen ansvarar för följande: 

  • Bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden.
  • Skickar ut påminnelse och inbetalningskort.
  • Överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Du hittar mer information om hur du betalar din parkeringsanmärkning hos Transportstyrelsen. Information finns också på parkeringsanmärkningen.

På Transportstyrelsens webbplats finns också information om hur du betalar från utlandet med IBAN och BIC.    

Parkeringsanmärkning, Transportstyrelsen

Hur du betalar från utlandet, Transportstyrelsen

Fakta om parkeringsanmärkning

Många kallar felparkeringsavgifter för parkeringsböter, parkeringsbot eller p-bot. Om du stannat eller parkerat fel på kommunal mark kan du få en parkeringsanmärkning och bli skyldig att betala en felparkeringsavgift.

Lagen om felparkeringsavgift, Sveriges riksdag