Ordningsbot

Har du fått ett föreläggande av ordningsbot som du har skrivit under? I så fall behöver du betala din bot inom trettio dagar.

Betala ordningsbot

Har du skrivit under ett föreläggande av ordningsbot betyder det att du har godkänt föreläggandet. Ordningsboten ska betalas inom 30 dagar från godkännandet. Använd Polismyndighetens bankgiro för ordningsböter: 520-0878. Ange föreläggandenummer/OCR-nummer när du betalar. Numret står på ordningsboten, längst upp i högra hörnet av boten, 9-12 siffror.

Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.

Skjuta upp betalning av ordningsbot

Polisen får enligt lag inte ge någon en avbetalningsplan eller ge anstånd på betalningen. Du kan alltså inte betala senare eller dela upp din betalning på flera olika tillfällen.

Betala ordningsbot från annat land

Använd Polismyndighetens IBAN-nummer för ordningsböter: SE03 1200 0000 0128 1010 9842. BIC-adress: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Ange föreläggandenummer/OCR-nummer. Numret står på inbetalningskortet.

Om du inte betalar ordningsboten

Om du efter att ha fått en påminnelse inte betalar böterna, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats är det avslutat hos polisen. Har du frågor om ärendet är det Kronofogden du ska kontakta, inte polisen.

Kontaktuppgifter på Kronofogdens webbplats

Tappat bort ordningsbot?

Har du tappat bort ordningsboten kan du vänta tills du får en påminnelse och betala den då. Det läggs inte på någon extra avgift för påminnelsen. Du kan också ringa på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 10.00 - 11:30 och 13:00 - 14.30 och få uppgifter om belopp, ocr-nummer och kontonummer.

Överklaga ordningsbot

Ett påskrivet föreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft och kan bara undanröjas av domstol. Kontakta den tingsrätt där förseelsen hände om du har frågor eller ska överklaga.

Kontaktuppgifter till alla tingsrätter i Sverige på domstol.se

Fråga om ordningsbot

Har du frågor om vad som hänt och varför du fått en ordningsbot, kontakta den som har utfärdat ordningsboten. Det kan vara polisen, Tullverket eller Kustbevakningen. Är det Polismyndigheten, kontakta polisen där det hände. Ha föreläggandenumret redo när du ringer. Föreläggandenumret hittar du på ordningsboten.

Polismyndigheten – adress och kontakt

Frågor om betalning

Om du har frågor om betalningen, kontakta polisen via e-post ordningsbot@polisen.se eller ring på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 10.00 - 11:30 och 13:00 - 14.30. Ange alltid ärendenummer, föreläggandenummer eller referensnummer vid kontakt med oss.