Sök
Stäng Meny

Ordningsvakter

Det är polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen.

Innan du läser vidare

Vid årsskiftet börjar en ny lag om ordningsvakter att gälla. Det innebär förändringar för dig som är, vill bli eller vill använda ordningsvakter. Informationen på sidan kommer därför att uppdateras inom kort.

Ny lag om ordningsvakter

Frågor och svar om den nya lagen om ordningsvakter

Ordningsvakter utbildas av polisen

Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.

Utbildning för ordningsvakter

Skyldigheter och befogenheter som ordningsvakt

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.

Om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt.

Befogenheter

  • Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.
  • Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
  • Ordningsvakten ska i första hand försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

Klädsel för ordningsvakter

I Polismyndighetens föreskrifter finns bestämmelser om vilken klädsel en ordningsvakt ska bära. En ordningsvakt ska ha en sådan klädsel så att det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt utan att det uppstår risk för förväxling med en polis.

Uniform och utrustning för ordningsvakter

Väktare gör envarsgripande

Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare. Nya tidsbegränsade föreskrifter om utbildning av skyddsvakter och väktare trädde i kraft den 1 januari 2021.

Ny lag om ordningsvakter den 1 januari 2024