Sök
Stäng Meny

Arbeta som ordningsvakt

Som ordningsvakt ska du alltid kunna styrka din behörighet. Du ska också rapportera till polisen både före och efter varje arbetspass.

Under tjänstgöring som ordningsvakt ska du alltid ha med dig ditt förordnande och legitimation. Polis och personal från Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn av ordningsvakter.

Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvar över auktoriserade bevakningsföretag. För att kunna styrka att du är behörig ska du kunna visa upp ditt förordnande. Kan du inte styrka att du är behörig, genom att visa upp ditt förordnande som ordningsvakt, kan du direkt på plats bli tagen ur tjänst.

Det innebär att även om du har anmält din tjänstgöring som ordningsvakt genom Nova, och legitimerat dig med mobilt BankID, behöver du kunna visa upp giltigt förordnande som ordningsvakt tillsammans med legitimation på plats vid en eventuell tillsyn.

Kunskap om utrymning och brandsläckare

Det här ska samtliga tjänstgörande ordningsvakter ha kunskap om, oavsett var i landet man jobbar:

 • Var samtliga utrymningsvägar finns.
 • Var brandsläckare och inomhusbrandposter finns och hur de fungerar.
 • Om det finns utrymningslarm i lokalerna och om så är fallet var knapparna (minst två) för start av utrymningslarmet finns.
 • Rutinerna för utrymning av lokalerna.
 • Hur många personer som får vistas i lokalerna.

Kontroll av dörrar, utrymningsvägar och brandsläckare

Före tjänstgöringens början behöver du som ordningsvakt kontrollera följande:

 • Alla dörrar i utrymningsvägar kan lätt öppnas inifrån utan nycklar eller verktyg.
 • Alla ytterdörrar kan öppnas helt.
 • Alla utrymningsvägar är framkomliga och fria.
 • Alla utrymningsskyltar är väl synliga.
 • Alla brandsläckare och inomhusbrandposter är på plats och lätt åtkomliga.

Tjänstgöringsanmälan och avrapportering

Det är från den 1 januari 2023 obligatoriskt för ordningsvakter att använda Nova för att anmäla tjänstgöring och göra avrapportering (se Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (pdf, 120 kB)).

Rapportera i Nova

Om it-stödet Nova

Vad du bör veta om den nya tobakslagen

Tobakslagen (2018:2088), som trädde i kraft den 1 april 2019, innebär bland annat att det är rökförbud på många platser och att det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror. Det är dock inte straffbart att röka trots rökförbud. Syftet med lagen är att förbättra den allmänna folkhälsan och att särskilt skydda barn och unga från att utveckla ohälsa.

Det som räknas som rökning är:

 • rökning av tobak
 • inhalering av förångad eller upphettad tobak
 • användande av elektroniska cigaretter
 • rökning av örtprodukter
 • användande av andra njutningsmedel som används på motsvarande sätt som rökning men inte innehåller tobak.

Vem ska kontrollera att lagen följs?

Ansvaret för att rökförbudet efterföljs ligger på den som äger, hyr eller på annat sätt disponerar över en lokal eller ett område utomhus. Tanken är att förbudet ska upprätthållas genom tydliga skyltar, tillsägelser och i slutändan en rätt att avvisa den som bryter mot det.

När du som ordningsvakt får ingripa

Du som ordningsvakt får ingripa om någon röker där det är förbjudet. Du får också hjälpa den som muntligen sagt till eller försökt avvisa någon som röker. Gör så här:

 • Försök lösa situationen på enklaste sätt genom att börja med att upplysa om rökförbudet.
 • Om muntliga tillsägelser inte hjälper får du avvisa eller med tvång avlägsna den som inte slutar att röka från platsen. Detta med stöd av 13 § polislagen för att förhindra att den allmänna ordningen störs genom rökning där det är förbjudet.  

Information om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats