Sök

Anmälan om tjänstgöring och avrapportering

Som ordningsvakt ska du använda it-stödet Nova för att anmäla när du påbörjar och avslutar din tjänstgöring. Du ska också använda Nova när du avrapporterar dina åtgärder. Nytt från 1 januari 2024 är att du ska avrapportera i anslutning till ingripandet.

Anmäl tjänstgöring och avrapportera i Nova

Logga in i Nova

Reservrutiner vid driftstörningar

Vid eventuella systemfel eller driftstörningar i Nova ska du använda dig av någon av dessa reservrutiner:

Om du behöver support kan du ringa 114 14.

Avrapportering i anslutning till ingripandet

Från den 1 januari 2024 ska avrapportering göras i omedelbar anslutning till genomförd åtgärd (7 kap. 9 § FAP 670-1). Det innebär att du inte kan vänta med att avrapportera alla åtgärder tills du avslutar ditt tjänstgöringspass. I stället ska du avrapportera direkt efter att du till exempel avlägsnat en person eller överlämnat någon till en polisman.

Direktrapportering kommer i framtiden att användas i större utsträckning än tidigare. Utveckling av Nova pågår.

Utebliven tjänstgöringsanmälan och avrapportering

Om du som ordningsvakt inte anmäler din tjänstgöring eller avrapporterar dina åtgärder kan ditt förordnande komma att återkallas.

Kvitto till enskild vid förstörande av alkohol

Det finns möjlighet för en enskild att begära ersättning av allmänna medel vid felaktiga beslut om förstörande av alkohol. Här finns ett utskrivbart kvitto som fylls i för hand och lämnas till enskild som önskar det. 

Kvitto vid förstörande av alkohol. (pdf, 878 kB)

Krav på att kunna styrka behörighet som ordningsvakt

Du ska kunna styrka din behörighet när du är i tjänst som ordningsvakt. Det räcker inte med inloggning i Nova, utan du behöver alltid ha med ditt fysiska bevis om förordnande.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbildning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Så här arbetar du i it-stödet Nova

Introduktion till it-stödet Nova 

Så här använder du Nova i mobilen

Så här direktrapporterar du

 Användarstöd direktrapportering (pdf, 612 kB)

Nyheter i Nova från den 1 januari 2024

Förändringar i Nova med anledning av ny lag om ordningsvakter (pdf, 478 kB)

Frågor och svar om Nova

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Nova

Jag kan inte logga in i Nova, vad beror det på?

Testa något av följande.

  1. Om du använder iPhone, uppdatera ditt operativsystem till nyaste iOS och se till att din standardwebbläsare är satt till Safari.
  2. Testa att använda en annan webbläsare än den du brukar använda, till exempel Chrome, Safari eller Firefox.
  3. Rensa alla cookies i webbläsaren.
  4. Rensa historiken i webbläsaren.
  5.  Använd alltid länken https://etjanster.polisen.se/enova/ för att komma till legitimeringen (om du har lagt till ett bokmärke till legitimeringssidan: dubbelkolla att det är dit bokmärket pekar och inte till Vismas inloggning).
  6. Stäng webbläsaren helt.

Jag får upp en felsida som det står Visma på, varför det?

Någonting har gått fel med din inloggning. Försök att logga in igen, se till att länken https://etjanster.polisen.se/enova/ används.

Jag kan inte använda Nova, finns det någon reservrutin?

Ja. I första hand ska du använda webbformulär, i andra hand blanketter.

Om flera ordningsvakter är inblandade i samma ingripande – ska alla avrapportera händelsen?

Nej, endast den som är ansvarig för ingripandet ska avrapportera och samtidigt notera vilka övriga som var närvarande i sin avrapportering.

Adressen jag vill skriva in finns inte, vad ska jag göra?

Kontrollera att du skrivit in rätt ort. I mindre samhällen kan ort och postort vara olika, se till att det är postorten som skrivs in.

Finns ändå inte adressen kan du ange en adress i närheten. De är bra om alla ordningsvakter på samma tjänstgöringsplats anger samma adress.

Mitt förordnande är rödmarkerat, varför?

När det är mindre än 6 månader kvar på förordnandet blir rutan röd.

Mitt förordnande har precis gått ut och jag har fått ett nytt. Ändå kan jag inte logga in, vad beror det på?

Nova kontrollerar om ditt förordnande är giltigt en gång per dygn. Det betyder att du kan påbörja ett tjänstgöringspass samma dag som ditt förordnande går ut. Du kan däremot inte avsluta passet om det sträcker sig till nästa dag. Du kan heller inte logga in igen förrän det gått minst 24 timmar sedan din senaste inloggning.

Jag har gått en grundutbildning/fortbildning men kan ändå inte logga in i Nova, vad beror det på?

Det kan ta några arbetsdagar innan du blir inlagd i systemen. Om det efter några dagar fortfarande inte fungerar, kontakta förordnandehandläggaren i din region.

Kan polisen göra Nova till en vanlig app i stället?

På grund av tekniska och säkerhetsmässiga skäl är det inte aktuellt i nuläget.