Sök

Reservrutin tjänstgöringsanmälan

Om du på grund av driftstörningar eller tekniska problem inte kan komma åt Nova ska du i första hand använda webbformuläret för tjänstgöringsanmälan.

Webbformulär för tjänstgöringsanmälan

Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Tjänstgöringsplats (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbildning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för tjänstgöringsanmälan

Om du på grund av driftstörningar eller tekniska problem inte kan använda webbformuläret ska du i andra hand fylla i blanketten för tjänstgöringsanmälan. Du kan välja på två varianter, en som fylls i digitalt eller en som skrivs ut och fylls i för hand.

Tjänstgöringsanmälan ordningsvakt (pdf, 2 MB) (pdf)

Tjänstgöringsanmälan ordningsvakt – skriv ut och fyll i för hand (pdf, 126 kB) (pdf)

Mejla blanketten till polisen i polisregionen du ska tjänstgöra i.  

Polisregion Bergslagen

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

I Bergslagen ingår: Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

Polisregion Mitt

E-post: registrator.mitt@polisen.se

I Mitt ingår: Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Polisregion Nord

E-post: registrator.nord@polisen.se

I Nord ingår: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Polisregion Stockholm

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

I Stockholm ingår: Stockholms län och Gotlands län.

Polisregion Syd

E-post: registrator.syd@polisen.se

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.

Polisregion Väst

E-post: registrator.vast@polisen.se

I Väst ingår: Hallands och Västra Götalands län.

Polisregion Öst

E-post: registrator.ost@polisen.se

I Öst ingår: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.