Sök

Tillgänglighetsredogörelse polisen.se

Polismyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem på polisen.se och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här sidan beskriver hur polisen.se uppfyller de krav som ställs på tillgängliga webbplatser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av polisen.se inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från polisen.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Detta innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

 • En del bilder saknar tydliga alternativa textbeskrivningar.
 • En del bilder på sidor på andra språk än svenska har alternativa textbeskrivningar som är på svenska.
 • På enstaka ställen används radbrytningar eller tomma stycken för att skapa luft i texterna.
 • Alla interaktiva objekt är inte beskrivna i text för användare på ett sätt som gör det enkelt att förstå syftet med objektet.
 • Formulärobjekt är inte byggda så att det i koden framgår vad det är för information som efterfrågas.
 • Syftet med inmatningsfält i formulären är inte tydliggjort i koden för webbläsare och hjälpmedel.
 • Felmeddelanden kan ibland ge bättre vägledning till hur fel kan korrigeras.
 • Rubrikstrukturen är felaktig på enstaka platser. Det förekommer någon överhoppad rubriknivå men också att någon rubrik ska vara underrubrik till föregående rubrik men är felaktigt lagd på samma nivå som sin överordnade rubrik.
 • Några datatabeller saknar koppling mellan rubrikceller och dataceller i koden vilket eventuellt kan leda till problem i hur hjälpmedlen presenterar informationen.
  Det förekommer enstaka länktexter som inte är beskrivande och begripliga i den kontext där de ligger.
 • Citat är inte korrekt markerade i koden.
 • Enstaka termer på andra språk än sidans huvudsakliga språk förekommer och saknar då uppmärkning av språk i koden.
 • Objekt som får fokus vid tangentbordsnavigering döljs ibland av annat innehåll.
  Interaktiva objekt markeras inte alltid tydligt visuellt när de får fokus vid tangentbordsnavigation.
 • Gränssnittet fungerar ibland inte när användaren vill ändra inställningar för hur innehållet presenteras, till exempel mörkt läge och avstånd i texter.
 • Filmer saknar syntolkning.
 • Dokument i pdf-format lever inte alltid upp till tillgänglighetskraven, det handlar bland annat om att bilder saknar alternativa textbeskrivningar, att rubriker inte är korrekt formaterade, att titel saknas, att bokmärken saknas, att tabeller inte är korrekt formaterade och att språkdefinition saknas. Polisen arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i dokumenten.

Om du vill ha hjälp med att ta del av innehållet på webbplatsen, till exempel ett dokument, kan du vända dig till Polismyndigheten. Se mer information och kontaktuppgifter under rubriken ”Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?” ovan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Pdf-filer och word-filer publicerade före den 23 september 2018.
 • Filmer publicerade före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultföretaget Useit har gjort en oberoende granskning av polisen.se utifrån standarden EN 301 549. Useit har gjort en analys av innehållet och granskningen färdigställdes 1 februari 2024. Denna granskning har legat till grund för den här redogörelsen.

Polismyndigheten har använt verktyget Siteimprove för att bedöma tillgängligheten i de dokument som finns på webbplatsen.

Polisen jobbar kontinuerligt med att bedöma och följa upp tillgängligheten för våra webbplatser med hjälp av bland annat verktyget Siteimprove.

Datum för bedömning: Den 19 april 2024.

Polismyndighetens e-tjänster

Polisen har även ett antal e-tjänster på domänen etjanster.polisen.se, här finns en tillgänglighetsredogörelse för dessa e-tjänster:
Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 14 april 2024.