Sök
Stäng Meny

Tillgänglighetsredogörelse polisen.se

Polismyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem på polisen.se och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här sidan beskriver hur polisen.se uppfyller de krav som ställs på tillgängliga webbplatser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av polisen.se inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från polisen.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Detta innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Problem vid användning utan synförmåga

 • Många länkar till dokument, bland annat i sökresultatet, visar inte tydligt för gravt synskadade användare att det är länkar till dokument.
 • Utfällande områden är kodade som kryssrutor, vilket gör att funktionen inte är tydlig för gravt synskadade användare.
 • Det är besvärligt att förstå bildspel för användare utan synförmåga eftersom alla bilder visas utan att användaren behöver byta bild samtidigt som det finns beskrivningar på engelska av vad det är för komponent.
 • I formuläret Tipsa polisen via webben finns en förklarande text om varför vi vill ha in kontaktinformation, att det är frivilligt, men att ip-adressen sparas. Denna information är inte kopplad till formulärsobjekten vilket gör att en användare som inte ser texten i många fall kommer att missa den.
 • Obligatoriska fält i formulär markeras enbart med stjärna (*) vilket inte alltid presenteras av hjälpmedel för användare utan synförmåga.
 • Filmer saknar syntolkning.
 • Polisens logotyp i övre vänstra hörnet på webbplatsen är länkad till startsidan och har en alternativ textbeskrivning, men beskrivningen anger inte vart länken leder.
 • En del bilder på sidor på andra språk än svenska har alternativa textbeskrivningar som är på svenska.
 • En del bilder saknar tydliga alternativa textbeskrivningar.
 • Antalet sökträffar annonseras inte tydligt för användare utan synförmåga när man genomför en sökning.
 • Rubrikstrukturen är på enstaka platser felaktig. Det förekommer någon överhoppad rubriknivå men också att någon rubrik ska vara underrubrik till föregående rubrik men är felaktigt lagd på samma nivå som sin överordnade rubrik.
 • Allt för mycket av innehållet på sidorna är markerat som huvudinnehåll i koden. Det kan göra det lite svårare att hitta det egentliga, centrala innehållet på sidorna för användare utan synförmåga.
 • Huvudmeny och undermeny är placerade långt ifrån varandra i koden vilket gör det utmanande att navigera för användare utan synförmåga.
 • Några datatabeller saknar koppling mellan rubrikceller och dataceller i koden vilket eventuellt kan leda till problem i hur hjälpmedlen presenterar informationen.
 • Citat är inte korrekt markerade i koden.
 • Enstaka termer på andra språk än sidans huvudsakliga språk förekommer och saknar då uppmärkning av språk i koden.
 • Html-koden validerar inte helt korrekt men vi har inte sett att avstegen i praktiken skapar problem för användarna.
 • Dokument i pdf-format lever inte alltid upp till tillgänglighetskraven, det handlar bland annat om att bilder saknar alternativa textbeskrivningar, att rubriker inte är korrekt formaterade, att titel saknas, att bokmärken saknas, att tabeller inte är korrekt formaterade och att språkdefinition saknas. Polisen arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i dokumenten.

Problem vid användning med begränsad synförmåga

 • Pilar för att byta bild i bildspel har för låg kontrast mot bakgrunden i smal skärm.
 • Om användaren ställt om till mörkt läge i operativsystemet eller webbläsaren förekommer objekt med för låg kontrast.
 • Filmer saknar syntolkning.
 • Dokument i pdf-format lever inte alltid upp till tillgänglighetskraven, det handlar bland annat om att bilder saknar alternativa textbeskrivningar, att bokmärken saknas, att bilder kan ha bristande kontraster, och att språkdefinition saknas. Polisen arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i dokumenten.

Problem vid användning utan förmåga att uppfatta färg

 • Felmeddelanden markeras just nu enbart med röd färg.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

 • Det förekommer avsteg där obligatoriska fält i formulär inte är markerade visuellt.
 • Felmeddelanden kan ibland ge bättre vägledning till hur fel kan korrigeras.
 • Syftet med inmatningsfält i formulären är inte tydliggjort i koden för webbläsare och hjälpmedel.

Om du vill ha hjälp med att ta del av innehållet på webbplatsen, till exempel ett dokument, kan du vända dig till Polismyndigheten. Se mer information och kontaktuppgifter under rubriken ”Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?” ovan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Pdf-filer och word-filer publicerade före den 23 september 2018.
 • Filmer publicerade före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultföretaget Useit har gjort en oberoende granskning av polisen.se utifrån standarden EN 301 549 v3.2.1. Useit har gjort en fullständig analys av innehållet och granskningen färdigställdes 06 december 2022. Denna granskning har legat till grund för den här redogörelsen.

Polismyndigheten har använt verktyget Siteimprove för att bedöma tillgängligheten i de dokument som finns på webbplatsen.

Polisen jobbar kontinuerligt med att bedöma och följa upp tillgängligheten för våra webbplatser med hjälp av bland annat verktyget Siteimprove.

Datum för bedömning: Den 13 april 2023.

Polismyndighetens e-tjänster

Polisen har även ett antal e-tjänster på domänen etjanster.polisen.se, här finns en tillgänglighetsredogörelse för dessa e-tjänster:
Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 14 april 2023.