Sök

Länkningspolicy

Polisen är mån om vilka webbplatser som länkar till polisens webbplats, eftersom polisen genom länkning kan associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

Om du länkar till polisens webbplats ber vi dig respektera följande:

Använd inte polisens logotyp för att länka till polisens webbplats. Ange länken till polisens webbplats på ett neutralt sätt. Det finns ingen särskild banner att använda för länkning till polisens webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till polisens webbserver. Använd inte så kallad ramlänkning, det vill säga länka inte så att polisens webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats. Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från polisens webbplats och placeras på annan webbplats.

Du får använda polisens RSS-flöden på din egen webbplats under förutsättning att det tydligt framgår att polisen är källan och att du länkar till artikeln på polisen.se.

Länkar till externa webbplatser

Polisen länkar i första hand till myndigheter och organisationer som polisen har ett direkt samarbete med. Du lämnar polisens webbplats när du går till någon av dessa sidor. Polisen ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser vi länkar till.

Vi länkar också till polisens konton i sociala medier.