Sök

Granskning och utredning av polisen

Särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha begått.

Avdelningen för särskilda utredningar

PAN

Personalansvarsnämnden (PAN) är det organ vid Polismyndigheten som beslutar i skiljande- och disciplinärenden och i vissa överklagade frågor som gäller studenter vid polisprogrammet.

Personalansvarsnämnden