Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Skydda dig mot brott

Det finns förebyggande insatser du kan göra för att minska risken att utsättas för brott.