Sök

Penningtvätt och målvakter

Som privatperson kan du inte bli utsatt för brottet penningtvätt. Däremot kan du medvetet eller omedvetet medverka till penningtvätt till exempel genom att vara penningmålvakt eller styrelsemålvakt åt kriminella.

Om du misstänker att du har blivit utnyttjad som målvakt av kriminella, kontakta polisen. 

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

  • Om du som privatperson misstänker att du blivit utnyttjad för penningtvätt, kontakta din bank direkt för att förhindra att pengar flödar genom konton du ansvarar för.
  • Driver du företag eller annan verksamhet är du skyldig att rapportera både misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen. En rapport till Finanspolisen är inte samma sak som en polisanmälan.

Rapportera till Finanspolisen

Ta reda på mer

Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vad är penningtvätt och målvakter?

Penningtvätt handlar om att dölja varifrån pengarna kommer. Det sker genom transaktioner som omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel eller bedrägerier till skenbart lagliga inkomster och tillgångar. 

En målvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de är och sina ekonomiska förehavanden. Det är ofta målvakten som får stå till svars för brotten. Inom penningtvätt finns det två typer av målvakter: penningmålvakter och styrelsemålvakter.

Penningmålvakt

En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att låta andra använda sitt konto för att flytta, ta ut eller föra över pengar från brottslig verksamhet.

Så skyddar du dig från att bli penningmålvakt

Styrelsemålvakt

En styrelsemålvakt är en person som är vd eller styrelseledamot i ett företag eller ekonomisk förening utan att ta del av hur verksamheten drivs. 

Så skyddar du dig från att bli styrelsemålvakt

Så säger lagen

  • Penningtvätt är ett brott som kan ge upp till sex års fängelse.
  • Registrerar du dig som styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är det brottsligt.

Aktiebolagslagen, 8 kapitlet, Sveriges riksdag

Lag (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism, Sveriges riksdag

Polisens arbete mot penningtvätt

De flesta utredningar om penningtvätt startar i polisens vanliga linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar.

Ansvaret för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism ligger hos Finanspolisen som är en del av Polismyndigheten.

Finanspolisen

Polisen samordnar svenska myndigheter

Polisen leder en nationell samordningsfunktion, där myndigheter och andra organisationer samverkar för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Internationellt samarbete

Sverige är medlem i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Det innebär att Sverige följer en internationell standard för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas. FATF granskar med jämna mellanrum hur väl Sveriges system fungerar.

Rapporterna från granskningen av Sverige finns publicerade på FTAF:s webbsida:

Sweden's measures to combat money laundering and terrorist financing, FATF