Finanspolisen

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisen har även en funktion för arbete mot penningförfalskning och falska bank- och kreditkort.

Här hittar du information om penningtvätt.

Finanspolisens uppdrag

Finanspolisens uppdrag är både att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och att vara en del av den nationella underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten. Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan misstänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska även omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism.

Informationen kommer från verksamhetsutövare i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Några exempel på sådana verksamhetsutövare är företag inom bank- och försäkringsrörelser, företag som bedriver yrkesmässig handel, kasino och speltjänstverksamhet samt olika kredit- och betaltjänstverksamheter. Informationen kan också komma från andra delar av underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten, genom olika forum för myndighetssamverkan eller via tips.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, på Sveriges riksdags webbplats

Rapportera till finanspolisen

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Om misstanken finns kvar efter en närmare analys ska du utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen eller aktiviteten till finanspolisen, en s.k. penningtvättsrapport. Rapporteringen ska ske via it-systemet goAML. En penningtvättsrapport är inte samma sak som en polisanmälan.

goAML

Sedan den 16 mars 2020 är goAML det it-system som används för rapportering till finanspolisen. Systemet tillhandahålls av FN och används av flera andra länder i Europa och världen. Systemet kommer att öka kvalitén på inrapporterat material, stärka finanspolisens analysförmåga och öka möjligheten till att upptäcka penningtvätt och terrorfinansiering. Detta medför också att en bättre återkoppling kan ges till verksamhetsutövare och tillsynsorgan.

Rapporteringen sker via en portal. All kommunikation kring rapporteringen sker också i goAML. Skulle t.ex. en rapport inte uppfylla de grundläggande villkoren så kommer rapporten att avvisas och man får ett meddelande om vad det var som felade till sin organisations s.k. anslagstavla. Anslagstavlan är en meddelandefunktion i goAML. Finanspolisen kommer också att skicka begäran om information till berörda organisationers anslagstavla.

Föreskrifter PMFS 2020:3, FAP 499-1

FAP 499-1-PMFS 2022:12, Om ändring i PMFS 2020:3

Kom igång

Den nya portalen når du här: https://fipogoaml.polisen.se

Första steget är att registrera din organisation i goAML. På portalen finns en manual för hur du registrerar en organisation och användare. Samma manual finns även längre ner på denna sida. Om uppgifterna är korrekt ifyllda godkänner finanspolisen registreringen inom 2 arbetsdagar. När registreringen blivit godkänd kan inloggning ske på portalen.

Nästa steg är att besluta hur man ska rapportera. Det går att rapportera på två olika sätt, antingen manuellt eller genom att ladda upp en XML-fil på portalen. Om man rapporterar mer sällan är det manuella rapporteringssättet tillräckligt. Rapporterar man ofta och omfattande bör man överväga att ordna med en intern lösning som gör XML-rapportering möjligt. På portalen finns en manual för rapportering samt annat material som behövs för att komma igång.

Frågor om goAML

De flesta av svaren på frågor finns i de manualer och övrigt material som man får tillgång till efter registrering. Innan rapportering påbörjas rekommenderar vi därför att man läser relevant material. Vanliga frågor och svar finns även samlade nedan under avsnittet Informationsmaterial goAML samt på goAML’s portal. Uppstår frågor som man inte kan lösa med stöd av informationsmaterialet kan man höra av sig till fipo@polisen.se.

Testportal

Verksamhetsutövare som har behov av att testa att registrera sig och att rapportera i goAML kan göra detta genom en testportal. Hör av er till fipo@polisen.se om behov finns så hjälper goAML-teamet vid finanspolisen er vidare.

Registrering och rapportering i testportalen sker på samma sätt som i  produktionsmiljön. Till er hjälp finns användarmanualer vilka skickas ut till de som anmäler behov. Att tänka på är att testrapporterna inte får innehålla verkliga personuppgifter.

Informationsmaterial

Frågor och svar om goAML

Film om goAML

Registrera organisation och användare i goAML

Register organisation and users in goAML

Ändringsrutin goAML

Vad händer med rapporten när den skickats till finanspolisen?

Rapporterna validers i goAML. En bedömning görs av informationen i rapporterna. Informationen bearbetas och analyseras och delges därefter till de mottagare som bedöms kunna ha nytta av informationen.

Dispositionsförbud

Finanspolisen kan fatta beslut om dispositionsförbud om egendom som finns kvar hos en verksamhetsutövare om det finns skäl att misstänka att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dispositionsförbudet innebär ett temporärt beslut på förbud att flytta eller på annat sätt disponera egendomen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar och ska under den tiden prövas av en åklagare.

Uppdrag som FIU

Att vara FIU innebär att finanspolisen ska ta emot och analysera information från andra länder om misstänkta transaktioner och annan relevant information om penningtvätt, dess förbrott samt om terrorismfinansiering. Dessutom ska finanspolisen vid behov delge informationen till andra FIU:er runt om i världen.

I uppdraget som FIU ingår även att finanspolisen ska

  • återkoppla till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare
  • delge information och resultat av analys till berörda aktörer och myndigheter, både internationellt och inom Sverige.

Uppdraget som FIU, The Financial Action Task Force's (FATF) webbplats

Informationsmaterial

Här finns vägledningsmaterial för att minska riskutsatthet hos olika verksamhetsutövare. I foldrarna finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till respektive bransch.

Vägledningarna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.

Information till penningöverförare

Vägledning till penningöverförare

Vägledning till penningöverförare (in English)

Information till kontanthandlare

Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt

Information till konsthandlare

Vägledning till konsthandlare om penningtvätt

Information till mäklare

Vägledning till fastighetsmäklare om penningtvätt

Varningstecken på penningtvätt för mäklare

Information till revisorer

Vägledning till revisorer om penningtvätt

Varningstecken penningtvätt revisorer

Artikel - Så upptäcker du tvätt av pengar och terrorfinanisering

Information till spelbolag

Vägledning till spelbolag om penningtvätt

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (in english)

Information till valutaväxlare

Vägledning till valutaväxlare om penningtvätt

Information for currency exchangers - Money laundering and terrorism financing (in english)

Övrigt material

Vägledningar till Fintech-sektorn

I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:

Black Wallet Best practices Guide

Black Wallet Reporting Guide

Black Wallet Risk Indicators report

Black Wallet Risk Indicators

FAR-podden

FAR-podden, avsnitt 16, som handlar om penningtvätt och finansiering av terrorism, finns tillgänglig på Soundcloud och Apple Podcasts

Forskning

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt

Effektiviteten i EU:s åtgärder mot terroristfinansiering

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning nr 4 2021

Omvärldsbevakning nr 3/2021

Omvärldsbevakning nr 2/2021

Omvärldsbevakning nr 1/2021

Publikationer

Utsatta områden och penningtvätt

Penningtvätt och finansiering av terrorism med kryptovalutor

Neobanker

Bedrägerier och penningtvätt Penningtvätt via växlingskontor

Penningtvätt via betaltjänstombud

Nationell riskbedömning 2022 – Hawala

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

Penningtvätt via fastigheter

Penningtvätt på spelmarknaden 

Finanspolisens årsrapport

Finanspolisens årsrapport 2022

Financial Intelligence Unit Annual Report 2021

Finanspolisens årsrapport 2021

Finanspolisens årsrapport 2020

Financial Intelligence Unit Annual Report 2020

Finanspolisens årsrapport 2019

Financial Intelligence Unit Annual Report 2019

Finanspolisens årsrapport 2017

Finanspolisen informerar

Finanspolisen informerar: Personer i politisk utsatt ställning

Finanspolisen informerar – BEC-bedrägerier

Finanspolisen informerar: Lån och falska skuldebrev

Finanspolisen informerar: Invasionen i Ukraina

Finanspolisen informerar: Betalningar till Dubai och Afrikas horn

Finanspolisen informerar: Falska kontrakt

Finanspolisen informerar - Otillbörliga kontakter inom banksystemet

Finanpolisen informerar - Misstänkta insättningar via Visa Direct

Finanspolisen informerar - penningtvätt på spelmarknaden 

Finanspolisen informerar: fastighetsaffärer

FIU information: money laundering through real estate

Finanspolisen informerar: Verksamheten i siffror 2020

Financial intelligence Information - Statistics 2020

Finanspolisen informerar: Betalkort

Finanspolisen informerar: Covid-19 

Finanspolisen informerar: Penningtvätt efter VD-bedrägerier / Business E-mail Compromise (BEC)

Finanspolisen informerar: Verksamheten i statistik – 2018

Finanspolisen informerar: Varning för bedrägliga ansökningar om bolån och misstänkt penningtvätt

Finanspolisen informerar: Bedrägeri genom hotellbokningar

Finanspolisen informerar: Virtuella valutor i penningtvättsrapporter

Finanspolisen informerar: Rapportering till finanspolisen sedan införandet av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolisen informerar: Införande av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolisen informerar: Swish

Finanspolisen informerar: Utnyttjade identiteter

Finanspolisen informerar: Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

Finanspolisen informerar: Näringspenningtvätt