Sök
Stäng Meny

Krav på uppgifter från kreditinstitut

Kreditinstitut kan behöva lämna ut uppgifter till brottsutredande myndigheter som Polismyndigheten. Det kan exempelvis handla om information om privatpersoners betaltjänster, värdepapper, elektroniska pengar med mera.

I dessa fall ska uppgifter lämnas ut till Polismyndigheten:

  • Vid begäran av undersökningsledare enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.
  • Vid begäran av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller mellanfolklig domstol.
  • I ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

De uppgifter som finansiella företag ska lämna till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Polisens föreskriftsrätt

Regeringen har givit Polismyndigheten rätt att föreskriva om hur uppgifter om enskildas förhållanden ska lämnas till brottsutredande myndigheter. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, som till exempel överföringssätt samt uppgifternas struktur och format. Föreskrifterna publicerades i Polismyndighetens författningssamling den 1 april 2023.

Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen (pdf, 139 kB)

Avgränsning

Polismyndighetens föreskriftsrätt omfattar lagstiftningarna som redovisas nedan. Som ett första steg har Polismyndigheten beslutat att det endast föreskriva enligt 1 kap. 11§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Resterande rörelselagar kan komma att omfattas vid ett senare tillfälle.

Status

Utvecklingen av systemstödet sker i etapper. Anslutning av kreditinstitut för etapp ett startade den 30 november 2021. Anslutning till etapp två sker från och med 1 september 2023.

Polismyndigheten rekommenderar starkt att kreditinstituten påbörjar anslutningen till systemstödet så tidigt som möjligt. För att ta del av startpaketet och boka in tid för anslutning kontakta forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se.

FAQ

Polismyndigheten har identifierat ett antal vanliga frågor och svar som finns besvarade i frågor och svarsdokumentet nedan. Dokumentet uppdateras löpande.

Frågor och svar om krav, teknik och säkerhet (pdf, 230 kB)

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta projektet via e-post: bankinfo@polisen.se

För IT-relaterade frågor kontakta: forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se

Observera att vi endast har möjlighet att svara på frågor gällande etapp ett och två. Vi kommer återkomma gällande etapp tre och fyra när det börjar närma sig. Vi vill även understryka att Polismyndigheten inte har möjlighet till enskilda informationsmöten. Vi erbjuder ett möte i samband med onboarding som framgår av startpaketet. Har du inte fått ta del av startpaketet mejla till forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se.

Mekanismen

Polismyndigheten använder sig av Mekanismen för att fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Mekanismen är Skatteverkets tekniska plattform för finansiella uppgifter. Mekanismen är nu i drift och anslutningen av de finansiella instituten pågår. Mekanismen är ett separat system med ett annat syfte och är inte en del av polisen kommande IT-lösning med tillhörande föreskrift. Läs mer om Mekanismen på Skatteverkets hemsida.

Konto- och värdefacksystemet Mekanismen på Skatteverkets webbplats