Sök

Krav på uppgifter från kreditinstitut

Kreditinstitut kan behöva lämna ut uppgifter till brottsutredande myndigheter som Polismyndigheten. Exempelvis information om privatpersoners betaltjänster, värdepapper, elektroniska pengar med mera. Det sker enkelt via polisens systemstöd Bankinfo.

Bilden visar Bankinfos logga

I följande fall ska uppgifter lämnas ut till polisen:

  • Vid begäran av undersökningsledare enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.
  • Vid begäran av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller mellanfolklig domstol.
  • I ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

De uppgifter som finansiella företag ska lämna till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Polisens föreskriftsrätt

Regeringen har gett polisen rätt att föreskriva om hur uppgifter om enskildas förhållanden ska lämnas till brottsutredande myndigheter. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, som till exempel överföringssätt och uppgifternas struktur samt format. Föreskrifterna publicerades i polisens författningssamling den 1 april 2023.

Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen (pdf, 139 kB)

Avgränsning

Polisens föreskriftsrätt omfattar lagstiftningarna som redovisas nedan. Som ett första steg har polisen beslutat att det endast föreskriva enligt 1 kap. 11§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Resterande rörelselagar kan komma att omfattas vid ett senare tillfälle.

Status

Utvecklingen av systemstödet, Bankinfo, sker i etapper. Onboardingen är öppen för etapp 1 och 2, med ett anslutningsdatum till produktion senast 31 december 2024. Arbete pågår med krav för etapp 3 som förväntas vara klara senast 31 augusti 2024. Polisen rekommenderar starkt att kreditinstituten påbörjar onboardingen till systemstödet så tidigt som möjligt.

Här hittar du:

Mekanismen

Mekanismen är Skatteverkets tekniska plattform för finansiella uppgifter. Polisen använder Mekanismen för att avgöra identiteten hos kontons ägare och för värdefack hos finansiella företag. 

Mekanismen är ett separat system med ett annat syfte och är inte en del av polisens Bankinfo-system. Läs mer om Mekanismen på Skatteverkets hemsida.

Konto- och värdefacksystemet Mekanismen på Skatteverkets webbplats

FAQ

Polismyndigheten har identifierat ett antal vanliga frågor och svar som finns besvarade i frågor och svarsdokumentet nedan. Dokumentet uppdateras löpande.

Frågor och svar kreditinstitut 240619. (pdf, 213 kB)

Kontakt

För att ta del av startpaketet och boka in tid för onboarding samt anslutning kan du kontakta: forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se.

Under perioden 2024-07-01 till 2024-08-05 har vi frysperiod för onboarding och anslutning av nya institut.

Observera att vi endast har möjlighet att svara på frågor gällande etapp ett och två. Vi kommer återkomma gällande etapp tre och fyra när det börjar närma sig. Vi vill även understryka att polisen inte har möjlighet till enskilda informationsmöten. Vi erbjuder ett möte i samband med onboarding som framgår av startpaketet.

Har du andra frågor eller synpunkter kan du kontakta projektet bankinfo: bankinfo@polisen.se