Sök

Kriminaltekniker - polisens arbete

Kriminalteknikernas uppgift är att hitta bevis för vad som hänt och vem som gjort vad på en brottsplats.

kriminaltekniker undersöker burk.

Vad gör en kriminaltekniker?

Kriminaltekniker undersöker brottsplatser och säkrar forensiska spår, allt ifrån dna till fingeravtryck, kläder, vapen och narkotika. Kriminalteknikern kan också delta i utredningar efter bränder, misstänkta miljöbrott (exempelvis utsläpp i luft eller nedgrävda tunnor) eller arbetsmiljöbrott (exempelvis om någon har fallit ned från en byggställning eller klämts i en maskin). Arbetet bidrar till att besvara frågorna vad har hänt, hur, var, när och av vem i en brottsutredning. Teknisk bevisning är särskilt viktig vid komplexa brottsutredningar där det saknas misstänkta, vittnen eller då de som vet något inte vill medverka i utredningen.

Kriminalteknikerna arbetar objektivt och förutsättningslöst och de resultat de kommer fram till kan användas både av åklagaren och av försvaret. Ibland kommer kriminalteknikerna fram till att det inte är ett brott som begåtts utan att det till exempel istället är en olyckshändelse.

Vad letar kriminaltekniker efter?

Kriminalteknikerna kan använda i stort sett allt som finns på en brottsplats för att ta reda på vad som hänt. Förekomsten av en vätska kan vara viktig på en brottsplats, blodstänk på en annan och kläder på en tredje. Några saker teknikerna alltid letar efter är:

  • Fingeravtryck.
  • Dna (biologiska spår).
  • Skospår.
  • Spår efter verktyg, till exempel märken efter att någon brutit sig in.
  • Kläder
  • Vapen
  • Narkotika

Så blir du kriminaltekniker

För att bli kriminaltekniker ska du genomgå en ettårig kriminalteknisk grundutbildning.

Vem kan bli antagen till utbildningen?

För att bli antagen till kriminalteknisk grundutbildning krävs att du har en anställning vid en regional forensisk sektion inom Polismyndigheten. Det är den enskilda forensiska sektionen som utifrån behov beslutar om ifall en medarbetare ska få genomgå kriminalteknisk grundutbildning.

Kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning ska ha erfarenhet av utredningsarbete i förundersökningar i brottmål och ha genomfört särskild upplärningsplan före kursstart.

Majoriteten av kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning har polisiär bakgrund. Utbildningen har även genomförts av kursdeltagare utan polisiär bakgrund och dessa medarbetare har då haft en bakgrund som exempelvis fotografer eller kemister.

Hur är utbildningen upplagd?

Den kriminaltekniska grundutbildningen genomförs under ett kalenderår, huvudsakligen i Linköping, för maximalt 24 kursdeltagare. Utbildningen omfattar cirka 21 studieveckor. För att bli godkänd ska kunskapsprov och ett specialarbete genomföras med godkänt resultat.

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Innehållet är i huvudsak problembaserat med fokus på att ge kunskaper om, och färdigheter i att planera och genomföra brottsplatsundersökningar, dra slutsatser samt skriva protokoll.

När används kriminalteknik?

Brottsplatsundersökningar kan utföras vid alla brottstyper exempelvis grova rån och bostadsinbrott eller skadegörelse. Polisens tekniker utreder också brandorsaken vid bränder.

Alla poliser har en grundläggande kriminalteknisk utbildning. Kriminaltekniker används nästan uteslutande vid grova brott som mord, dråp, väpnat rån, grov misshandel, våldtäkt, mordbrand och oklara dödsfall.

Men det finns också lokala brottsplatsundersökare som enbart arbetar med inbrott, skadegörelse och misshandel.

Målet med platsundersökningen

Målsättningen med en platsundersökning är att kunna bedöma om händelsen är ett brott, vad som har hänt, på vilket sätt det har skett och vem som har utfört vad och varför.

Kriminaltekniker letar också efter samband mellan spår från olika brottsplatser för att hitta likheter i tillvägagångssätt och brottstrender som seriebrottslighet eller organiserad brottslighet.

Samverkan med andra experter

Ofta kontaktas extern expertis för att hjälpa till i det kriminaltekniska arbetet. Vilken kunskap som behövs beror på det aktuella fallet. Polisen har tagit hjälp av experter på allt från delar av skelett och miljöbrott till elinstallationer och träd.

Andra instanser som kriminalteknikerna ofta samarbetar med är Rättsmedicinalverket, räddningstjänst och Åklagarmyndigheten.

Arbete utomlands

Svenska polisens kriminaltekniker kan kallas in när det har skett brott eller olyckor med svenskar inblandade utomlands. Till exempel deltog svenska kriminaltekniker vid identifieringsarbetet efter tsunamin i Thailand 2004.

Finns det kriminaltekniker på NFC?

De medarbetare inom Polismyndigheten som arbetar som kriminaltekniker med brottsplatsundersökningar är anställda på polisregionernas forensiska sektioner, inte på avdelningen nationellt forensiskt centrum, NFC. Däremot finns det flera medarbetare på NFC som är utbildade poliser och kriminaltekniker och som arbetar med forensiska undersökningar i laboratorium.