Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kriminaltekniker - polisens arbete

Kriminalteknikernas uppgift är att hitta bevis för vad som hänt och vem som gjort vad på en brottsplats.

kriminaltekniker undersöker burk.

Hur jobbar kriminalteknikern?

Kriminaltekniker undersöker brottsplatser för att hitta bevis som leder till att identifiera misstänkta personer som kan lagföras eller avfärdas som brottsmisstänkta.

Teknisk bevisning är särskilt viktig vid komplexa brottsutredningar där det saknas misstänkta, vittnen eller då de som vet något inte vill medverka i utredningen.

Kriminalteknikerna arbetar objektivt och förutsättningslöst och de resultat de kommer fram till kan användas både av åklagaren och av försvaret. Ibland kommer teknikerna fram till att det inte är ett brott som begåtts utan att det till exempel istället är en olyckshändelse.

Målet med platsundersökningen

Målet är att undersökaren efter platsundersökning ska kunna bedöma om händelsen är ett brott, vad som har hänt, på vilket sätt det har skett och vem som har utfört vad och varför.

Kriminaltekniker letar också efter samband mellan spår från olika brottsplatser för att hitta likheter i tillvägagångssätt och brottstrender som seriebrottslighet eller organiserad brottslighet.

Vad letar kriminaltekniker efter?

Kriminalteknikerna kan använda i stort sett allt som finns på en brottsplats för att ta reda på vad som hänt. Förekomsten av en vätska kan vara viktig på en brottsplats, blodstänk på en annan och kläder på en tredje. Några saker teknikerna alltid letar efter är:

  • Fingeravtryck.
  • Dna (biologiska spår).
  • Skospår.
  • Spår efter verktyg, till exempel märken efter att någon brutit sig in.

När används kriminalteknik?

Brottsplatsundersökningar kan utföras vid alla brottstyper exempelvis grova rån och bostadsinbrott eller skadegörelse. Polisens tekniker utreder också brandorsaken vid bränder.

Alla poliser har en grundläggande kriminalteknisk utbildning. Kriminaltekniker används nästan uteslutande vid grova brott som mord, dråp, väpnat rån, grov misshandel, våldtäkt, mordbrand och oklara dödsfall.

Men det finns också lokala brottsplatsundersökare som enbart arbetar med inbrott, skadegörelse och misshandel.

Samverkan med andra experter

Ofta kontaktas extern expertis för att hjälpa till i det kriminaltekniska arbetet. Vilken kunskap som behövs beror på det aktuella fallet. Polisen har tagit hjälp av experter på allt från delar av skelett och miljöbrott till elinstallationer och träd.

Andra instanser som kriminalteknikerna ofta samarbetar med är Rättsmedicinalverket, Räddningstjänsten och Åklagarmyndigheten.

Kriminalteknikern arbetar även utomlands

Svenska kriminaltekniker kan kallas in när det skett brott eller olyckor med svenskar inblandade utomlands. Till exempel deltog svenska kriminaltekniker vid identifieringsarbetet efter tsunamin i Thailand 2004.

Till toppen