Sök

Sjöpolisen - polisens arbete

Sjöpolisen förebygger och ingriper mot brott på sjön och på land. Den finns i Stockholm, Gotland, Västra Götaland och i Halland och är tillgänglig dygnet runt.

Bild 1/5
Sjöpolisen tillsammans med försvarsmakten
Bild 1/5
Sjöpoliser i en ribbåt.
Bild 1/5
polisbåt.
Bild 1/5
Sjöpolis på båt.
Bild 1/5
Sjöpolisbåt som åker mot en annan båt.

Sjöpolisens uppgifter

 • Förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.
 • Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
 • Utöva jakt- och fisketillsyn.
 • Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
 • Utreda brott mot fiskelag (1993:787).
 • Ansvarar för eftersök av försvunna personer i marin miljö.
 • Precis som andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss. 

Det finns cirka 20 sjöpoliser i Stockholm (inklusive Gotland) och 12 i Västra Götaland (inklusive Halland). Under sommartid (maj-september) ökar antalet i Stockholm till cirka 45 sjöpoliser.

Sjöpolisen har 12 polisbåtar

I Stockholms län finns nio polisbåtar och i Västra Götaland tre. De används för patrullering och spaningsuppdrag året runt och kan köras även i mörker och hårt väder. De båtar polisen använder är

 • ribbåtar som kan köra upp till 60 knop
 • 15-metersbåtar som kan köra runt 40 knop
 • civila båtar för spaningsuppdrag.

Sjöpolisen samarbetar med många

Polisen i de län som inte själva har sjöpoliser kan vända sig till sjöpolisen i Stockholms län och Västra Götaland för att förstärkning, hjälp och expertiskunskap.

Sjöpolisen samverkar med många andra, till exempel de som bor och verkar i skärgården:

 • Sjöfartsverket
 • Sjösäkerhetsrådet
 • Aquapol
 • Räddningstjänsten
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Skärgårdsstiftelsen.