Sök

Trafik – polisens arbete

Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. Om du håller hastigheten, kan du rädda liv.

Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna. Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, vilket är samma som för Nollvisionen.

Prioriterade områden är:

  • Hastighet
  • Nykterhet

Håll hastigheten - det räddar liv

Hastigheten är avgörande för konsekvenserna vid en trafikolycka. Håll hastigheten - tillsammans räddar vi liv. 

Polisens arbete med hastighet

Det viktigaste området för att polisen ska bidra till att hjälpa till att nå målen i Nollvisionen är att kontrollera att fordonförarna följer hastighetsbegränsningarna.

Polisen mäter hastigheten med laserinstrument och genomsnittshastighetsmätare. Laserinstrumentet används när polisen står vid vägkanten och gör trafikkontroller.

Genomsnittshastighetsmätaren finns i många av polisens bilar och motorcyklar, både i målade och civila fordon. Mätningen sker rullande, det vill säga att en kontroll kan utföras av ett fordon på vägen.

På de mest olycksdrabbade vägarna finns det automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK. Dessa finns i form av fasta eller mobila enheter. Informationen i automatisk trafiksäkerhetskontroll överförs automatiskt till polisens utredningsenhet.

Trafikverket: Trafiksäkerhetskameror

Fartkameror - polisens arbete

Kameror avläser registreringsskyltar automatiskt 

Med hjälp av kameror kan polisen lättare avgöra vilka fordon som behöver stoppas för en närmare kontroll. Polisens kamera läser av registreringsskyltar och jämför dem med uppgifter från Vägtrafikregistret och registret för efterlysta fordon.

På så vis för polisen omedelbart information om ett fordon exempelvis är efterlyst, oskattat, avställt eller belagt med körförbud.

Kör någon påverkad? Tipsa polisen

Varje dag kör tusentals påverkade av droger eller alkohol i trafiken. Tipsa polisen om du misstänker att någon kör påverkad. Tillsammans räddar vi liv. Vill du tipsa polisen om ett pågående brott ska du ringa 112. Är det inte en akut situation, ring 114 14. Det finns även webbformulär som du kan använda för att tipsa polisen.

Polisens arbete med nykterhet i trafiken

Det andra prioriterade området för polisens trafiksäkerhetsarbete är ökad andel nyktra förare. Polisen bidrar till Nollvisionen genom att kontrollera nykterhet hos förare – både vad gäller alkohol och narkotika. Kontrollen vad det gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften.

Polisen har rätt att ta med den som vägrar att blåsa i sållningsinstrumentet till polisstationen för urin- eller blodprovstagning.

Körkort, beteenden, skick och yrkestrafik

Utöver nykterhet och alkohol kontrolleras användande av skyddsutrustning, förares körkortsbehörighet och förares beteende i trafiken. Polisen har dessutom ett uppdrag att göra kontroller av fordons skick samt genomföra de kontroller som polisen ansvarar för gällande yrkestrafiken.