Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trafikbrott - polisens arbete

Polisen ansvarar för att övervaka och utreda brott i trafiken. I samband med trafikövervakning upptäcks exempelvis hastighetsöverträdelse, rattfylleri och bilbältesbrott.

Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna.

Prioriterade områden är:

  • hastighetskontroller
  • nykterhetskontroller

Dessutom kontrolleras användande av skyddsutrustning, förares körkortsbehörighet och förares beteende i trafiken. Polisen har dessutom ett tydligt uppdrag att göra kontroller av fordons skick samt av de tillstånd som krävs för att utöva yrkesmässig trafik med mera.

Hastighetsövervakning sker på olika sätt

Polisen mäter hastigheten med laserinstrument och genomsnittshastighetsmätare. Laserinstrumentet används när polisen står vid vägkanten och gör trafikkontroller.

Genomsnittshastighetsmätaren finns i många av polisens bilar och motorcyklar, och även i vissa civila fordon. Mätningen sker rullande, det vill säga att en kontroll kan utföras av ett framförvarande fordon på vägen. 

På de mest olycksdrabbade vägarna finns det automatiska trafiksäkerhetskontroller, ATK. Dessa finns i form av fasta eller mobila enheter. Informationen i de automatiska trafiksäkerhetskontrollerna överförs automatiskt till polisens utredningsenhet.  

Fartkameror - polisens arbete

Film: Så gör polisen trafikkontroller

Vad är genomsnittshastighetsmätare, ATK och laser? Och varför är det så viktigt att hålla sig till hastighetsgränsen? Polisen Lotta berättar om på vilka olika sätt polisen mäter hastigheten i trafiken.

Polisen Lotta berättar om på vilka olika sätt polisen mäter hastigheten i trafiken.

Alkohol och narkotika kontrolleras

Rattfylleri och drograttfylleri, det vill säga alkohol och narkotika, kontrolleras både vid planerade trafikkontroller och vid en indikation på att en förare kör påverkad. Kontrollen vad det gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften.

Polisen har rätt att ta med den som vägrar att blåsa i sållningsinstrumentet till polisstationen för urin- eller blodprovstagning, vid misstanke om brott.

Kameror avläser nummerplåtsskyltar automatiskt 

Med hjälp av kameror ska polisen lättare kunna avgöra vilka fordon som behöver stoppas för närmare kontroll. Polisens kamera läser av registreringsskyltar i närheten och jämför dem med uppgifter från Vägtrafikregistret och registret för efterlysta fordon.

På så vis får poliserna omedelbar information om ett fordon exempelvis är efterlyst, oskattat, avställt eller belagt med körförbud och kan stoppa det för närmare kontroll.

 

Till toppen