Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Regler för polisen i trafiken

Utryckningsfordon, där polisen ingår, behöver inte följa vanliga trafikregler. Situationen avgör vilka undantag polisen får göra.

Utryckningsfordon

I en akut situation får polisen göra fler undantag än vid en situation som inte är brådskande alls. De undantag mot vanliga trafikregler som polisen får göra regleras i Trafikförordningens 11 kapitel.

Trafikförordningen på riksdagens webbplats

Polisen får till exempel alltid köra bil eller motorcykel i parker och på gågator i normal tjänsteutövning, det vill säga vid vanlig patrullering när det inte är brådskande. Hastigheten får inte vara högre än 30 kilometer i timmen på gång- och cykelbana eller i en högre hastighet än gångfart på en gågata.

Polisen får också köra mot enkelriktat och göra undantag mot regler som till exempel förbud mot fordonstrafik och förbjuden infart.

Fler undantag vid brådskande ärende

Vid brådskande ärenden gäller allt som får göras vid normal tjänsteutövning, och då får polisen dessutom göra undantag mot hastighetsbestämmelserna.

Omständigheten och arbetsuppgiftens prioritet avgör vilken fart som är lämplig, men man ska köra på ett säkert sätt och ta hänsyn till väder och underlag och annat som påverkar säkerheten.

I trängande fall

De undantag från trafikregler som gäller vid normal tjänsteutövning och vid brådskande ärende gäller även i trängande fall, och då får polisen även köra mot rött och behöver heller inte stanna vid stoppskylt.

Bestämmelser om väjningsplikt, omkörning förbjuden, mittlinje samt påbjuden körbana är fler exempel på trafikregler som polisen får göra undantag mot i trängande fall.

Polisen får, men måste inte, använda blåljus och sirener under utryckningskörning för att påkalla fri väg. Det är föraren som avgör om blåljus och sirener ska vara påslagna, det finns ingen lag som säger att de ska vara på.

Oftast är det bra att påkalla andra trafikanters uppmärksamhet med blåljus och siren, men det finns tillfällen då polisen inte vill höras eller synas.

Under utryckning ska polisen iaktta största försiktighet. Att köra fort och bryta mot olika trafikregler kan innebära en ökad trafikfara och är därmed ett stort ansvar för de poliser som kör. Gör sig polisen skyldig till en trafikolycka kan de bli anmälda och fällda för händelsen

Så gör du när ett utryckningsfordon närmar sig

När ett utryckningsfordon närmar sig är du skyldig att underlätta framkomligheten. Det kan innebära att du genom att köra ut på vägrenen eller dikeskanten kan släppa förbi fordonet. 

I stadsmiljö och vid tät trafik är det bra om du försöker väja åt samma håll som andra bilister bakom eller framför dig gjort. Gör det om det är lämpligt och möjligt. Det underlättar planeringen av körningen för utryckningsfordonet. 

För att kunna släppa fram det utryckande fordonet är du skyldig att göra det med stor försiktighet så att ingen kommer till skada.

Film: Så gör du vid utryckning

I den här filmen förklarar vi hur du ska göra när polisen påkallar fri väg med blåljus och sirener.

Skillnad på förföljande och efterföljande

Förföljande

Om polisen har signalerat att ett fordon ska stanna, är föraren enligt trafikförordningen skyldig att stanna. Om föraren fortsätter att köra, kan polisen göra ett så kallat förföljande.

Det betyder att polisen genom ljud- och/eller ljussignal uppmärksammar föraren på att han eller hon ska stanna. Avståndet mellan fordonen kan då vara litet. Huvudsyftet med polisens förföljande är att stoppa förarens fortsatta färd.

Efterföljande

Med efterföljande menas i stället när polisen följer efter ett fordon för att ta reda på var föraren tar vägen och, när omständigheterna tillåter, ingripa mot fordonet eller föraren.

Eftersom polisens körsätt och användning av larmanordningar kan påverka föraren bör polisen i normalfallet inte använda ljud- och ljussignal, om inte trafiksäkerhetssituationen kräver det.

Avståndet mellan fordonen bör heller inte vara kortare än nödvändigt för att poliserna på håll ska kunna uppfatta förarens fortsatta färd.

Uppdraget bestämmer parkeringens plats

Polisen ska parkera bilen där det är lämpligt för uppdragets karaktär. Det kan innebära att bilen står direkt utanför en butiksentré eller centrumentré, utan parkeringsruta.

Polisen behöver ha nära till bilen och dess utrustning. Det är även lämpligt att ha den nära då exempelvis en gripen person ska transporteras.

Till toppen