Sök
Stäng Meny

Barn och djur i varma bilar

Varje år krossar polisen bilrutor för att rädda barn och djur från värmen. Ett sommarvarmt fordon kan snabbt förvandlas till en dödsfälla även om du lämnar en glipa i fönstret för ventilation eller parkerar bilen i skuggan.

Utomhustemperaturen i kombination med luftfuktighet avgör hur snabbt en instängd person eller djur får värmeslag och avlider. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret.

Om du ser ett barn eller ett djur i en varm bil, gör så här:

  • Känn efter om bildörren är öppen
  • Ring 112 om du anser att situation är akut, annars 114 14
  • Notera registreringsnummer och klockslag
  • Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
  • I nödfall: Krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära barnet eller djuret för att undvika glassplitter.

Om du ser ett instängt djur eller en person som visar tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller bilägaren/föraren.

Ring helst först. Polisen kan ha en patrull i närheten som kan hjälpa till med bedömningen.