Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

A-traktorer

En A-traktor får inte gå snabbare än 30 km/h. Fordonet måste även i övrigt vara säkert och lämpligt för trafik. Att bryta mot reglerna är både farligt och kan leda till böter och problem med körkortstillstånd.

Tre uniformerade poliser kontrollerar en röd A-traktor.

Polisen måste alltför ofta stoppa A-traktorer som är trimmade och har körts alldeles för fort, med för många passagerare som dessutom oftast är obältade. 

En undersökning gjord av NTF visade att över hälften av de som ertappades med trimmade A-traktorer hade fordon som gick i över 80 km/tim. Kombinationen av hög fart och bristande erfarenhet kan vara farlig.

Vad händer om man kör ”trimmat”?

Att köra en trimmad A-traktor är olagligt och kan också leda till problem att få körkortstillstånd. Om A-traktorn går fortare än 30 km/h, eller är modifierad på ett sådant sätt att den klassas som personbil, riskerar föraren att rapporteras för olovlig körning med dagsböter som straff. Detta kan också påverka körkortsinnehavet.

Bältet räddar liv

Det finns inget bälteskrav för A-traktorer. Anledningen är att de ursprungligen togs fram som dragfordon inom lantbruket. Men när A-traktorer åker på allmän väg bland trafikanter som kör i höga hastigheter blir en kollision väldigt allvarlig om man sitter obältad. Du som vårdnadshavare kan prata med din ungdom, ställa krav och därigenom rädda liv.

Förare, ägare och vårdnadshavare har alla ansvar

Inte bara föraren utan även ägaren ansvarar för att fordonet är säkert och lämpligt för trafik, att det är utrustat på rätt sätt och att utrustningen fungerar som den ska under färden. Som vårdnadshavare kan du bli skadeståndsskyldig om ditt barn orsakar skador på person eller annans egendom.

Kom ihåg besiktningen

Besiktningen är viktig för säkerheten, så se till att den blir gjord. A-traktorn ska besiktigas senast 48 månader efter den månad ursprungsfordonet togs i bruk. Efter det ska den kontrollbesiktigas igen, senast 2 år efter den månad då förra godkända kontrollbesiktning gjordes, och så vidare med 2 års intervall. I besiktningen kontrolleras allt från belysning, bromsar, styrning, hjulupphängning till att varningstriangel finns i fordonet. Dessutom kontrolleras att fordonet inte går att köra fortare än 30 km/h.

Att tänka på för dig som kör A-traktor

 • Du får inte köra en A-traktor som går fortare än 30 km/h.
 • Skylt om långsamtgående fordon ska sitta baktill.
 • Använd bälte. Det kan rädda liv, även i låga hastigheter.
 • Tonade rutor är olagligt och försvårar dessutom möjligheten att kommunicera med övriga trafikanter.
 • Om du har passagerare får de inte skymma sikten eller utgöra fara på annat sätt.
 • Du får inte använda handhållen mobiltelefon när du kör. Varken vid samtal, skickande av sms eller surfande.
 • Att köra trimmat är olagligt och straffbart. Dessutom kan det bli problem med ersättning från försäkringsbolaget vid en skada och även med att få körkort i framtiden.

Att tänka på för dig som ägare och/eller vårdnadshavare

 • Om du äger fordonet, eller om ägaren är under 18 år, ansvarar du för att A-traktorn är säker och lämplig för trafik, att den är rätt utrustad och att utrustningen fungerar som den ska.
 • Provkör gärna själv fordonet ibland så att du vet hur skicket är.
 • Du kan dömas till dagsböter och få ditt körkort återkallat, om du – medvetet eller av oaktsamhet – tillåtit att fordonet körs utan giltigt körkort.
 • Som vårdnadshavare kan du, även om du inte är ägare till fordonet, bli skyldig att betala skadestånd i samband med skada som ditt barn orsakar.