Sök

A-traktorer

En A-traktor får inte gå snabbare än 30 km/h. Fordonet måste även i övrigt vara säkert och lämpligt för trafik. Att bryta mot reglerna är både farligt och kan leda till böter och problem med körkortstillstånd.

Tre uniformerade poliser kontrollerar en röd A-traktor.

Polisen måste alltför ofta stoppa A-traktorer som är trimmade och har körts för fort, med för många passagerare som dessutom inte använder bälte. Dödsolyckor med A-traktorer har inträffat de senaste åren.

Om några inte följer reglerna kan fler lockas att trimma fordonen så att man kan köra för snabbt eller använda mörk film på rutorna trots att det är trafikfarligt och olagligt.

A-traktor eller bil?

En A-traktor ska vara ombyggd så att dess högsta hastighet är 30 km/h. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får behållas. Om A-traktorn är trimmad och kan köras snabbare än 30 km/h klassas den istället som bil.

Hastighetsbegränsning

Högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen. Det betyder exempelvis att det inte heller är tillåtet att ”frirulla” snabbare än så i nedförsbackar.

Bälte krävs och räddar liv

Att använda bälte i A-traktorer är ett krav – både för förare och passagerare. När A-traktorer färdas bland fordon i höga hastigheter blir en kollision väldigt allvarlig för den som inte har bilbälte.

Endast en person per plats

Passagerare ska färdas på en plats avsedd för passagerare. Det får bara sitta en passagerare per sådan plats.

Följder av att bryta mot reglerna

Den allvarligaste effekten av att bryta mot reglerna är naturligtvis att det kan leda till fler olyckor med allvarlig utgång. Men det kan också få andra konsekvenser.

Vid misstanke om brott kan A-traktorn tas i beslag.

Om det sitter för många personer per plats kan både förare och passagerare få böter.

Om man kör en trimmad A-traktor riskerar föraren att rapporteras för olovlig körning med dagsböter som straff.

Om man kör trimmat och råkar ut för en olycka är det inte säkert att försäkringen gäller.

Blir man dömd för brott hamnar man också i belastningsregistret.

Man kan också få problem att få B-körkort. Transportstyrelsen kontrollerar om den som vill ha körkort är lämplig. Om man dömts för till exempel olovlig körning är det inte säkert att man får körkortstillståndet.

Transportstyrelsen bedömer också om den som ansöker kan antas respektera trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Om man får avslag på sin ansökan kan man få en spärrtid, upp till tre år, under den tiden kan man inte kan få körkort. Du kan läsa mer om prövningen på Transportstyrelsens hemsida

Ansvar för ägare och målsmän

Ägare och målsman har ett ansvar för fordonets skick och hur det hanteras. Om fordonet är trimmat kan du som ägare eller målsman fällas för tillåtande av olovlig körning.

Som vårdnadshavare kan du, även om du inte är ägare till fordonet, bli skyldig att betala skadestånd i samband med skada som ditt barn orsakar.

Som förälder har du en viktig roll i att prata med ditt barn om vilka förväntningar du har på hen, om hur man är säker och vilka konsekvenser det annars kan få.

Kom ihåg besiktning

Besiktningen är viktig för säkerheten. En A-traktor ska besiktigas senast 48 månader efter den månad den togs i bruk. Efter det ska den kontrollbesiktigas igen, senast två år efter den månad då förra godkända kontrollbesiktning gjordes, och så vidare med två års intervall.

I besiktningen kontrolleras bland annat bromsar, styrning, hjulupphängning till att varningstriangel finns i fordonet. Även lampor och säkerhetsbälten kollas och att fordonet inte går att köra fortare än 30 km/h.

Att tänka på för dig som kör A-traktor

  • En A-traktor får inte gå snabbare än 30 km/h. Att köra trimmat är olagligt och straffbart. Du kan fällas för olovlig körning, precis som om du körde bil utan körkort.
  • Kör inte fortare än 30 km/h.
  • Använd bälte. Alla i fordonet måste använda bälte och det kan rädda liv.
  • Passagerare ska färdas på en plats avsedd för passagerare. Det får bara sitta en passagerare per sådan plats.
  • Använd inte mobiltelefon när du kör – det är olagligt.
  • Skylt om långsamtgående fordon ska sitta baktill.
  • Ha inte tonade rutor – det ger dålig sikt och är olagligt.

Att tänka på för dig som ägare och/eller vårdnadshavare

  • Provkör gärna själv fordonet ibland så att du vet hur skicket är.
  • Visa intresse för ditt barns hobby och prata med hen om trafiksäkerhet.