Sök
Stäng Meny

Tillstånd målade polisfordon

Det är inte tillåtet för andra än polisen att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon. Det är dock möjligt att ansöka om tillstånd för att få använda kännetecknen i vissa undantagsfall.

Lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon innebär att det inte är tillåtet för andra än polisen att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

De kännetecken det handlar om är:

  • Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller något som lätt kan förväxlas med ett sådant vapen.
  • Ordet polis i olika sammansättningar och böjningsformer eller ett ord som lätt kan förväxlas med det.
Polisen och Säkerhetspolisens heraldiska vapen

Undantag från lagen kan göras

En fordonsägare kan hos Polismyndigheten ansöka om tillstånd att på fordonet använda ovan angivna polisiära kännetecken för: 

  • konstnärlig verksamhet, musei- eller samlarverksamhet, eller annat ändamål om det finns särskilda skäl.

Polismyndigheten har rätt att ange villkor för hur kännetecknen får användas på allmän plats.

Om en fordonsägare använder polisiära kännetecken på fordonet i strid med lagen får Polismyndigheten förelägga fordonsägaren att avlägsna kännetecknet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ansök om tillstånd om att få använda polisiära kännetecken

Skicka din ansökan via e-post till: registrator.mitt@polisen.se.

Lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon på Sveriges riksdags webbplats