Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillstånd krävs för att använda polisiära kännetecken på motorfordon

Det är inte längre tillåtet för andra än polisen att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon. Det går dock att söka tillstånd för att få använda kännetecknen i vissa undantagsfall.

Enbart polisen får använda målade polisfordon

Lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon innebär att det inte längre är tillåtet för andra än polisen att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

Lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon på Sveriges riksdags webbplats

De kännetecken det är fråga om är

  • Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller något som lätt kan förväxlas med ett sådant vapen
  • ordet polis i olika böjningsformer eller ett ord som lätt kan förväxlas med detta.
Polisen och Säkerhetspolisens heraldiska vapen

Undantag från lagen kan göras

Du kan ansöka om tillstånd för undantag från den lagen om det gäller

  • konstnärlig verksamhet
  • musei- eller samlarverksamhet
  • annat ändamål om det finns särskilda skäl.

Du kan i dessa fall ansöka om tillstånd att få använda de polisiära kännetecknen. Polismyndigheten har rätt att ange villkor för hur kännetecknen får användas.

Om någon använder polisiära kännetecken i strid med lagen om skydd för vissa polisiära kännetecken får Polismyndigheten förelägga ägaren av motorfordonet att avlägsna kännetecknet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ansök om tillstånd om att få använda polisiära kännetecken

Skicka din ansökan till: Polismyndigheten, Region Mitt, Box 3007, 750 03 Uppsala eller via e-post: registrator.mitt@polisen.se

Till toppen