Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillstånd för att använda polisiära kännetecken

Det är inte tillåtet för andra än polisen att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon. Men det går att få tillstånd att få använda kännetecknen i vissa undantagsfall.

Lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon innebär att det inte är tillåtet för andra än polisen att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

De kännetecken det handlar om är:

  • Polismyndighetens heraldiska vapen eller något som lätt kan förväxlas med ett sådant vapen.
  • Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller något som lätt kan förväxlas med ett sådant vapen.
  • Ordet polis i olika böjningsformer eller ett ord som lätt kan förväxlas med detta.
Polisen och Säkerhetspolisens heraldiska vapen

Undantag från lagen kan göras

Du kan ansöka om tillstånd för undantag från lagen om det gäller:

  • konstnärlig verksamhet, eller
  • musei- eller samlarverksamhet

Du kan i dessa fall ansöka om tillstånd att få använda de polisiära kännetecknen. Polismyndigheten har rätt att ange villkor för hur kännetecknen får användas.

Om någon använder polisiära kännetecken i strid med lagen om skydd för vissa polisiära kännetecken får Polismyndigheten förelägga ägaren av motorfordonet att avlägsna kännetecknet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ansök om tillstånd om att få använda polisiära kännetecken

Skicka din ansökan via e-post till: registrator.mitt@polisen.se.

Lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon på Sveriges riksdags webbplats

Till toppen