Sök

Adresser för ansökningar och anmälningar

Skicka blanketten till polisen i det län som din ansökning eller anmälan ska gälla.

Skanna eller fota blanketten och skicka den med e-post. All text i bilden ska vara möjlig att läsa. Bilden får vara max 2 MB och ska ha något av följande format: pdf, jpg, jpeg eller tiff. Du kan även skicka blanketten med brev.

Polisregion Bergslagen: Dalarna, Värmland, Örebro

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Polismyndigheten
Region Bergslagen
Box 1804
701 18 Örebro

Polisregion Mitt: Gävleborg, Uppsala, Västmanland

E-post: registrator.mitt@polisen.se

Polismyndigheten
Region Mitt
751 81 Uppsala

Polisregion Nord: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

E-post: registrator.nord@polisen.se

Polismyndigheten
Polisregion Nord
901 71 Umeå

Polisregion Stockholm: Stockholm, Gotland

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm 
106 75 Stockholm

Ordningslagsärenden på Gotland handläggs i Stockholm.

Polisregion Syd: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

E-post: registrator.syd@polisen.se

Polismyndigheten
Polisregion Syd
205 90 Malmö

Polisregion Väst: Halland, Västra Götaland

E-post: registrator.vast@polisen.se

Polismyndigheten
Polisregion Väst
405 90 Göteborg

Polisregion Öst: Jönköping, Södermanland, Östergötland

E-post: registrator.ost@polisen.se

Polismyndigheten
Polisregion Öst
Box 345
581 03 Linköping