Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för sprängning

All sprängning i detaljplanelagt område kräver tillstånd från polisen. Det gäller även för så kallad stenspräckning, som är en form av sprängning. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

 • Med sprängning avses olika typer av sprängning med ämnen som dynamit och liknande. Däremot anses inte användning av pyrotekniska varor som sprängning.
 • Ansökan om att få tillstånd för att spränga prövas hos polisen. Polisen prövar att den som ska spränga är lämplig och har tillräcklig kännedom om explosiva varor och gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Vid behov kontrolleras även platsen för sprängningen med undantag av generella tillstånd för stenspräckning, då du måste anmäla varje spräckningsarbete.
 • Polisen kan i tillståndet ange de villkor som behövs med tanke på hänsyn till trafiken samt allmän ordning och säkerhet och som ska följas vid sprängningen.
 • Endast skut, betong och block får spräckas (sönderdelas).

Läs mer om 34§ i föreskrifterna om sprängarbete (AFS 2007:1) på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Ansök om tillståndet - så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan.

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

 • Avgift för ansökan tillstånd för sprängning är 1 350 kr.
 • Avgift för ansökan tillstånd för stenspräckning är 1 350 kr.

En fysisk och juridisk person kan söka och få tillstånd. 

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Gör därför din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Anmäl varje stenspräckning

Har du fått ett generellt tillstånd för stenspräckning, måste du anmäla varje spräckningsarbete, för varje geografisk område till polisen.

Anmäl stenspräckningsarbete i god tid före start till den polisregion där spräckningen ska äga rum på telefon eller e-post.

Adress till polisen i olika län.

Information som ska var med i anmälan

 • Namn på firman och person som utför stenspräckningen
 • Spräckplatsens gatuadress, ortnamn, kvarter och nummer
 • Datum för stenspräckningen
 • Övriga uppgifter som har betydelse i det aktuella fallet vad gäller ordning, säkerhet och trafik
 • Diarienummer och giltighetstid för tillståndet ska uppges vid anmälan.

Mer information om sprängning

 • Ta alltid med tillståndet eller kopia av tillståndet till arbetsplatsen, så att du kan visa upp det om det efterfrågas.
 • Det är kommunen som prövar ansökan om tillstånd för att hantera och förvara explosiva varor.
 • Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som prövar ansökan om tillstånd för att bland annat importera eller exporterar explosiva varor.

Besiktning

Den som ska spränga ska kontakta ett besiktningsföretag som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen bör besiktigas men det beror också på omständigheterna.

Så säger lagen

I ordningslagen, 3 kap. 6 §, kan du läsa mer om vad som gäller vid sprängning.

Till toppen